Nieuws 12 april 2019

Blokhuis lanceert ‘Rondom Jong’ voor betere samenwerking bij depressiepreventie

Wist je dat er in een klas van 25 jongeren 5 jongeren zijn met depressieve klachten en 1 daarvan daadwerkelijk een depressie doormaakt? Daarom is de doelgroep “jongeren” aangemerkt als risicogroep binnen het meerjarenplan depressiepreventie van VWS. Vanuit dit project is een tool ontwikkeld om de samenwerking te verbeteren bij depressiepreventie. Vandaag lanceerde staatssecretaris Paul Blokhuis de tool ‘Rondom Jong’ tijdens een werkbezoek. Met de Rondom Jong-interventie kunnen organisaties dit beter regelen. Rondom Jong is een wegwijzer voor het versterken van depressiepreventie rond jongeren.

Bekijk het meerjarenplan depressiepreventie van VWS >

Na een rondgang bij  professionals is gebleken dat stukjes van de keten vaak goed zijn geregeld, maar dat er onderdelen missen of de verbindingen tussen de verschillende onderdelen niet goed gerealiseerd zijn. Met Rondom Jong krijg je inzicht in de keten, wat er mist en ga je samen aan de slag om dit te realiseren.

Lees meer over Rondom Jong >

Bestel de materialen Rondom Jong via het Trimbos-instituut >

Werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis

Vandaag was staatssecretaris Paul Blokhuis op werkbezoek om Rondom Jong te lanceren. Dit deed hij op het Nuborgh College in Nunspeet waar enige tijd geleden ook een pilot heeft plaatsgevonden om te beoordelen of wat op de tekentafel door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het NCJ was ontwikkeld ook écht bijdraagt aan het verbeteren van de samenwerking in de keten.

Landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda

Binnen een landelijke, sectorbrede JGZ-preventieagenda werken we aan de pijler weerbaarheid. Daarmee werken we gericht aan de ondersteuning van kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn om met de samenleving om te gaan, zelfstandig keuzes kunnen maken en met tegenslagen om kunnen gaan. Met de jeugdgezondheidszorg richten we ons bij de depressiepreventie vooral op het versterken van beschermende factoren (zoals veerkracht, assertiviteit en zelfvertrouwen) en proberen we jongeren met risico’s op het ontwikkelen van een depressie tijdig te helpen. De manier waarop de JGZ dat doet is volop in ontwikkeling.

Bekijk het themadossier weerbaarheid >

Lees meer over de JGZ Preventieagenda >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.