Nieuws 3 juli 2019

Actieplan ‘JGZ Richtlijnen Slimmer en Sneller’

Het project ‘JGZ Richtlijnen Slimmer en Sneller’ is afgerond met een rapport en actieplan. In het project werden belangrijke vragen rondom de ontwikkeling en implementatie van JGZ Richtlijnen geïnventariseerd en besproken. Het actieplan geeft advies aan alle betrokkenen, van ontwikkelaar tot gebruiker, om zo de processen rondom JGZ Richtlijnen te verbeteren.

Het project was initiatief van GGD Fryslân en mogelijk middels subsidie van ZonMw. Hierbij is samengewerkt met JGZ’ers, richtlijnontwikkelaars, het NCJ en ZonMw. Input is verzameld door een digitale vragenlijst, een klantarena en werksessies. Op basis van de LEAN-methodiek is het proces van JGZ Richtlijnontwikkeling en -implementatie onderzocht. Een impressie van het project is weergegeven in een video (3:11):

Resultaten

Iedereen kan bijdragen aan verbeteringen in het ontwikkel- en implementatieproces. Zo kunnen JGZ-professionals meer deelnemen aan de ontwikkelfase, zodat richtlijnen beter gaan aansluiten op de praktijk. Inbreng vanuit het management is van belang om de consequenties op organisatie niveau mee te nemen in de overwegingen. Daarnaast doet het actieplan voorstellen om meer samenhang tussen richtlijn te creëren, richtlijnen prettiger leesbaar te maken, en de implementatietools beter te laten aansluiten op behoeften van JGZ’ers.

Download het adviesrapport met actieplan >

Bekijk ook

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.