Nieuwsbericht

Modulaire vormgeving JGZ-richtlijnen

dinsdag 11 juni 2019

Het is belangrijk dat JGZ-richtlijnen goed aan blijven sluiten op nieuwe wetenschappelijke kennis en op behoeften uit het werkveld. Hierbij is een flexibele aanpak van richtlijnonderhoud essentieel. De komende jaren wordt gewerkt aan een werkwijze om JGZ-richtlijnen te herzien en te beheren middels een modulaire vormgeving.

Dit voorjaar startte Miranda Langendam, epidemioloog en methodoloog richtlijnontwikkeling bij Amsterdam UMC, met een project om deze werkwijze te ontwikkelen. Hierbij worden richtlijnontwikkelaars, JGZ-professionals en andere eindgebruikers betrokken. Een concept werkwijze wordt eind 2019 en in 2020 getest op een tweetal bestaande richtlijnen. Ervaringen daarmee en aanvullende behoeften verwerkt ze in een definitieve werkwijze.

Bij een modulaire opbouw wordt een richtlijn opgedeeld in kleinere blokken, zogenaamde modules, die elk een uitgangsvraag beantwoorden. Een module bestaat uit een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Ook zijn eventuele andere aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks in de module te vinden.

Modulair vormgegeven richtlijnen kunnen gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer hier aanleiding toe is. Dat is efficiënter dan een richtlijn geheel te herzien. Ook is samenhang tussen richtlijnen gemakkelijker in kaart te brengen. Modules kunnen naar elkaar verwijzen en onder meerdere richtlijnthema’s terugkomen, zodat professionals gelijke informatie bij verschillende thema’s krijgen.

Nieuw programma Richtlijnen JGZ 2019 - 2014

De nieuwe werkwijze legt een basis voor de doorontwikkeling van JGZ-richtlijnen. ZonMw werkt aan een vervolgprogramma Richtlijnen JGZ 2019-2024. Daarbinnen komt aandacht voor vernieuwing van richtlijnontwikkeling en -implementatie en de samenhang met actuele onderzoeken en ontwikkelingen binnen de JGZ.