Erkenning van interventies

Het is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit en effectiviteit is van de jeugdinterventies, die worden gebruikt. Het NCJ coördineert samen met partners het erkenningstraject voor interventies in het sociaal domein. Met het erkenningstraject maken we zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies is. Vanuit de Erkenningscommissie Interventies beoordelen we interventies gezamenlijk aan de hand van eenduidige criteria.

Coördinatie deelcommissie 2: jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Het NCJ coördineert samen met het RIVM/Centrum Gezond Leven de beoordelingen van interventies binnen deelcommissie 2 voor jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering. Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen

Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Een uitgebreidere beschrijving van het erkenningstraject en de criteria lees je hier.

Aanmelden van een interventie voor beoordeling

Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling door deelcommissie 2. Aanmelding kan via 'Interventiedatabase Gezond en Actief Leven', mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria. 

Inclusiecriteria

  • Er is voldoende documentatie: beschrijving van de interventie waarin de doelgroep en doel gegeven zijn. Nederlandse handleiding of protocol. Gegevens over onderzoek, evaluatie of ervaring zoals een proces- en/of effectevaluatie.
  • Er is een eigenaar die zorg draagt voor het up to date houden van de interventie en voor verspreiding van het interventiemateriaal.
  • De interventie voldoet aan de definitie (een doelgerichte en planmatige activiteit die een preventief effect beoogt).
  • Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.
  • Het doel van de interventie is het bevorderen van gezond gedrag en/of de kwaliteit van de (opvoedings)omgeving (specifiek voor deelcommissie 2).

Je aanmelding wordt door meerdere beoordelaars beoordeeld o.b.v. een ingevuld werkblad (met handleiding) en aanvullende materialen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over indienen bij deelcommissie 2 kun je contact opnemen met de secretarissen van deelcommissie 2: Susan Meijer of Merian Bouwmeester.

Het indienen van een interventie kost tijd. Daar tegenover brengt het je ook veel als interventie-eigenaar. Het erkenningstraject draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van jouw interventie en door erkenning helpt het NCJ, en haar partners, aan de bekendheid en verspreiding van jouw interventie. Dit door de interventie onder andere op te nemen in de JGZ interventiebibliotheek.

Bekijk ook:

 

Deel dit met je netwerk

E-magazine

In het e-magazine ‘Grip op preventie’ biedt het NCJ, samen met zes andere landelijke kennisinstituten, nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

Contactpersoon

Merian Bouwmeester

Telefoon: 06 - 29 03 80 58

E-mail: mbouwmeester@ncj.nl