Interventies

Ieder kind gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien. Wij geloven dat een sterke JGZ hier in Nederland voor kan zorgen! Door interventies in te zetten die bewezen effectief zijn, kan de JGZ jeugdigen en ouders de steun geven die zij nodig hebben. Maatschappelijke uitdagingen pakken we zo aan door te doen wat werkt. Met welke interventies werkt jouw JGZ-organisatie? En hoe adviseer je jouw gemeente over de inzet van interventies op basis van jouw kennis, ervaring en JGZ-data?

Impact telt

Het NCJ heeft de ambitie om samen met de JGZ en samenwerkingspartners te werken aan een impactvolle praktijk. Deze impactvolle praktijk kenmerkt zich door kwaliteit, afgemeten aan de inzet van effectieve interventies, getoetst aan de hand van wetenschap en de praktijk.

Invulling van impactvolle praktijk

Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek bevat erkende preventieve interventies voor de JGZ. Ze zijn door de Erkennings- commissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onder- bouwd of effectief. Aanvullend heeft het NCJ een overzicht van erkende interventies voor de JGZ ontwikkeld

Naar de interventiebibliotheek

NCJ interventies

Het NCJ heeft verschillende interventies in beheer: SamenStarten, Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ), Stevig Ouderschap, VoorZorg en MAZL. Deze preventieve interventies worden uitgevoerd door JGZ-professionals.


Bekijk de NCJ interventies


Preventiematrix

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven.

Ga naar de Preventiematrixen

Erkenningstraject

Het NCJ coördineert, samen met partners, het erkenningstraject voor interventies in het sociaal domein. Zo maken we de kwaliteit, uitvoerbaar- heid en effectiviteit van interventies zichtbaar en beoordelen we deze volgens eenduidige criteria vanuit de Erkenningscommissie Interventies.

Meer over het erkenningstraject

Contactpersoon

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: lvandermeulen@ncj.nl