Interventies

JGZ-organisaties zijn allemaal op hun eigen manier actief bezig met evidence based werken en het benutten van effectieve interventies. Het NCJ wil dit versterken, samen met JGZ-organisaties en samenwerkingspartners, om maatschappelijke uitdagingen beter aan te pakken en een kwaliteitsimpuls te geven aan de pijlers hechting, ouderschap, gezondheid en weerbaarheid van de JGZ Preventieagenda.

Impact telt

Het NCJ heeft de ambitie om samen met de JGZ en samenwerkingspartners te werken aan een impactvolle praktijk. Deze impactvolle praktijk kenmerkt zich door kwaliteit, afgemeten aan de inzet van effectieve interventies, getoetst aan de hand van wetenschap en de praktijk.

Invulling van impactvolle praktijk

Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek bevat erkende preventieve interventies voor de JGZ. Ze zijn door de Erkennings- commissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onder- bouwd of effectief. Aanvullend heeft het NCJ een overzicht van erkende interventies voor de JGZ ontwikkeld

Naar de interventiebibliotheek

NCJ interventies

Het NCJ heeft verschillende interventies in beheer: SamenStarten, Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ), Stevig Ouderschap, VoorZorg en M@ZL. Deze preventieve interventies worden uitgevoerd door JGZ-professionals.

Bekijk de verschillende NCJ interventies


Preventiematrix

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven.

Ga naar de Preventiematrixen

Erkenningstraject

Het NCJ coördineert, samen met partners, het erkenningstraject voor interventies in het sociaal domein. Zo maken we de kwaliteit, uitvoerbaar- heid en effectiviteit van interventies zichtbaar en beoordelen we deze volgens eenduidige criteria vanuit de Erkenningscommissie Interventies.

Meer over het erkenningstraject

Contactpersoon

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: lvandermeulen@ncj.nl