Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Document Grootte Geplaatst
IWW publicatie - Publicatieoverzicht LVB en GGZ: Voor professionals in de omgang met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek (PDF)
Een uitgave van Integraal Werken in de Wijk dat handvatten en methoden biedt aan professionals die werken met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek.
375 Kb 26 jan 2017
IWW publicatie - Integraal werken in de wijk: Good practices Mensen met LVB en/of GGZ problematiek (PDF)
Een publicatie van Integraal werken in de wijk met good practices over initiatieven die mensen met een LVB en/of GGZ problematiek helpen.
397 Kb 26 jan 2017
IWW publicatie - Interview met Hans Willemsen (PDF)
Dit interview is een uitwerking één van de good practices uit de publicatie Integraal Werken in de Wijk: Good practices.
83 Kb 26 jan 2017
Rapportage Behoefteonderzoek NCJ (PDF)
We willen goed blijven aansluiten bij de kinderen, jongeren en ouders van nu en in de toekomst. Daarom deed het NCJ onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van toekomstige klanten rondom jeugdgezondheidszorg . En te achterhalen wat de rol van digitalisering hierin is.
222 Kb 24 jan 2017
IWW publicatie - Toeval bestaat niet: Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners (PDF)
Vier verhalen over de samenwerking tussen wijkteams en buurtbewoners en buurtinitiatieven.
433 Kb 18 jan 2017
JGZ Preventieagenda - Powerpoint
De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met Actiz Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Deze presentatie kun je gebruiken als hulpmiddel bij het bespreken van de Preventieagenda in de eigen JGZ organisatie.
798 Kb 11 jan 2017
JGZ Preventieagenda - Gesprekswijzer (PDF)
De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met Actiz Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Deze gesprekswijzer is een hulpmiddel bij het bespreken van de Preventieagenda in de eigen JGZ organisatie.
187 Kb 11 jan 2017
Richtlijn Vroegtijdige Opsporing van Gehoorverlies bij 0-18 jaar - Randvoorwaardelijke Implicaties JGZ (PDF) 670 Kb 16 nov 2016
Whatsapp interview Samantha Dinsbach
Igor Ivakic (directeur NCJ) interviewt Samantha Dinsbach (DPG GGD GHOR/Twente) over rol JGZ bij aanpak kindermishandeling
191 Kb 13 nov 2016
BDSprotocolKindermishandeling (3).pdf 272 Kb 13 nov 2016
Flyer Sturge Weber syndroom november 2016 def.pdf 1.74 Mb 10 nov 2016
LPK Factsheet 272 Kb 21 mrt 2016
Presentatie Scholing Van Wiecheninstructeurs 3.76 Mb 10 mrt 2016
Presentatie Van Wiechen Sectie Communicatie 973 Kb 10 mrt 2016
Antisociaal gedrag op jonge leeftijd 2.41 Mb 09 feb 2016
Reflectie: stilstaan is vooruitgaan 2.91 Mb 01 feb 2016
Factsheet voortgezet onderwijs 606 Kb 01 feb 2016
Quick Scan Borging JGZ richtlijnen 113 Kb 28 jan 2016
Factsheet sociale media en jongeren 919 Kb 17 dec 2015
Folder sleep safely-veilig slapen informatie voor ouders-ENG.pdf 216 Kb 07 dec 2015

Deel dit met je netwerk