Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Document Grootte Geplaatst
Organisatievormen en positionering van (wijk)teams (pdf)
Publicatie Integraal werken in de Wijk. 17 gemeenten vertellen over voor- en nadelen van de gekozen vorm van hun wijkteam.
595 Kb 29 mrt 2017
Onderzoek naar supervisie, intervisie en werkbegeleiding VoorZorg (pdf)
De werkbegeleidingsvormen supervisie, intervisie en werkbegeleiding zijn belangrijke voorwaarden voor VoorZorgverpleegkundigen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. In dit document worden voorlopige resultaten weergegeven.
66 Kb 27 mrt 2017
Infographic Jonge mantelzorgers in beeld (pdf)
Deze infographic geeft informatie over jonge mantelzorgers in beeld bij de jeugdarts en jeugdverpleegkundige.
155 Kb 27 mrt 2017
Focus op Gezondheid en Gedrag (pdf)
Dit document geeft achtergrondinformatie over de pilot van ZZ (ziekte en zorg) GG (gezondheid en gedrag).
61 Kb 22 mrt 2017
Actieplan Schoolverzuim (pdf)
Contouren actieplan JGZ  preventie schoolverzuim
249 Kb 21 mrt 2017
Rapportage behoefteonderzoek TNS Nipo (pdf)
Deze rapportage gaat in op kwantitatieve deel van het behoefteonderzoek onder jonge ouders (Generatie Z) over gezondheid en digitalisering.
222 Kb 16 mrt 2017
Klaar voor de ouder van de toekomst (pdf)
Klaar voor de ouders van de toekomst beschrijft het behoefteonderzoek onder jonge ouders (Generatie Z) over gezondheid en digitalisering.
1.47 Mb 16 mrt 2017
Kennislemniscaat Integraal werken in de Wijk (pdf)
De domeinen van zorg, welzijn, participatie, jeugd, wonen en ruimtelijke ordening raken steeds meer met elkaar verbonden. Integraal werken in de wijk deed onderzoek naar vraagstukken die vragen om een integrale oplossing.
110 Kb 14 mrt 2017
Werkprogramma Integraal werken in de wijk 2017 (pdf)
‘We maken het beter als we het samen doen’
839 Kb 09 mrt 2017
IWW publicatie - Publicatieoverzicht LVB en GGZ: Voor professionals in de omgang met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek (pdf)
Een uitgave van Integraal Werken in de Wijk dat handvatten en methoden biedt aan professionals die werken met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek.
375 Kb 26 jan 2017
IWW publicatie - Integraal werken in de wijk: Good practices Mensen met LVB en/of GGZ problematiek (pdf)
Een publicatie van Integraal werken in de wijk met good practices over initiatieven die mensen met een LVB en/of GGZ problematiek helpen.
397 Kb 26 jan 2017
IWW publicatie - Interview met Hans Willemsen (PDF)
Dit interview is een uitwerking één van de good practices uit de publicatie Integraal Werken in de Wijk: Good practices.
83 Kb 26 jan 2017
Rapportage Behoefteonderzoek NCJ (PDF)
We willen goed blijven aansluiten bij de kinderen, jongeren en ouders van nu en in de toekomst. Daarom deed het NCJ onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van toekomstige klanten rondom jeugdgezondheidszorg . En te achterhalen wat de rol van digitalisering hierin is.
222 Kb 24 jan 2017
IWW publicatie - Toeval bestaat niet: Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners (PDF)
Vier verhalen over de samenwerking tussen wijkteams en buurtbewoners en buurtinitiatieven.
433 Kb 18 jan 2017
JGZ Preventieagenda - Powerpoint
De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met Actiz Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Deze presentatie kun je gebruiken als hulpmiddel bij het bespreken van de Preventieagenda in de eigen JGZ organisatie.
798 Kb 11 jan 2017
JGZ Preventieagenda - Gesprekswijzer (PDF)
De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met Actiz Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Deze gesprekswijzer is een hulpmiddel bij het bespreken van de Preventieagenda in de eigen JGZ organisatie.
187 Kb 11 jan 2017
IWW 10 vragen.def versie.pdf 498 Kb 28 nov 2016
Richtlijn Vroegtijdige Opsporing van Gehoorverlies bij 0-18 jaar - Randvoorwaardelijke Implicaties JGZ (PDF) 670 Kb 16 nov 2016
Whatsapp interview Samantha Dinsbach
Igor Ivakic (directeur NCJ) interviewt Samantha Dinsbach (DPG GGD GHOR/Twente) over rol JGZ bij aanpak kindermishandeling
191 Kb 13 nov 2016
BDSprotocolKindermishandeling (3).pdf 272 Kb 13 nov 2016

Deel dit met je netwerk