Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Trudy Dunnink adjunct-directeur
Telefoon: 06 - 53 97 53 27
E-mail: tdunnink@ncj.nl

Oproep landelijke commentaarronde JGZ Richtlijn Houding en Bewegen

donderdag 17 oktober 2019

Graag nodigen wij je uit mee te helpen de JGZ Richtlijn Houding en Bewegen te ontwikkelen tot een goede toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk. Geef daarvoor feedback op het concept van deze JGZ Richtlijn Houding en Bewegen. De commentaarronde is verlengd, reageren is mogelijk tot en met 7 januari 2020.

De JGZ kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een goede houding en gezond beweeggedrag. De JGZ Richtlijn Houding en Bewegen biedt informatie over voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing rond de onderwerpen houding en bewegen. Naast de individuele contacten kan de JGZ advies geven met betrekking tot houding en bewegen aan school en kinderopvang. De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en geeft richting voor het handelen in contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. 

Momenteel wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest. Tegelijkertijd start ook de schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet en helder?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

Omdat het een concept richtlijn betreft is deze nog niet gepubliceerd. Je kunt toegang krijgen tot de richtlijn door te mailen naar avandenbraak@ncj.nl. Geef daarin duidelijk aan of je JGZ-professional bent of werkzaam bent voor een overige partij. Je ontvangt dan de juiste link naar een Google document waarin je suggesties en opmerkingen kunt plaatsen. 

De richtlijn wordt ontwikkeld met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommissie van het NCJ.

Hartelijk dank voor je medewerking!

Bekijk ook: