Nieuwsbericht

Kom in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

vrijdag 29 oktober 2021

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Van 15 tot en met 21 november 2021 is de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2021 is: … dichterbij dan je denkt.

In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van Kindermishandeling te versterken. We roepen alle JGZ-organisaties op om ook in actie te komen en aandacht te besteden aan dit onderwerp. Hoe maak jij het verschil?

  • Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Week tegen Kindermishandeling (scroll naar beneden om je aan te melden).
  • Start zelf een activiteit en meld deze aan via de website van de Week tegen Kindermishandeling.
  • Bekijk de toolkit in het NCJ themadossier ‘Aanpak Kindermishandeling’
  • Betrek de JGZ aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling bij de organisatie.
  • Deel activiteiten van de Week tegen Kindermishandeling via Twitter (#kindermishandeling #lerenvanelkaar), Facebook en LinkedIn.
  • Download en gebruik banners, logo’s en posters van de Week tegen Kindermishandeling voor de communicatiekanalen van jouw organisatie.
  • Zorg dat je als JGZ-professional kennis hebt van de signalen en risicofactoren en weet hoe je moet handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen. Bekijk de JGZ-richtlijn Kindermishandeling en volg de meldcode bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • Zorg dat anderen ook weten wat ze kunnen doen. Werk daarvoor samen met onderwijs, (voor- en naschoolse) opvang, wijknetwerken, politie, Veilig Thuis, etc.
  • Je kunt binnen je eigen JGZ-organisatie de aandachtsfunctionaris kindermishandeling consulteren. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling kan zich aansluiten bij het landelijk JGZ netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling van het NCJ. Voor meer informatie over dit netwerk kun je contact opnemen met NCJ-adviseur Marga Beckers
  • Bekijk de two-pager van VWS: 'Wees alert op de thuissituatie' (mei 2020).

Interventies
Het NCJ heeft verschillende interventies in beheer: SamenStarten, Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ), Stevig Ouderschap, VoorZorg en M@ZL. Deze preventieve interventies worden uitgevoerd door JGZ-professionals. VoorZorg en Stevig Ouderschap zijn onderzocht en effectief gebleken voor preventie kindermishandeling en verbetering van de gezondheid van moeder en kind. 

Bekijk de interventies >