Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Yvonne Vanneste onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 83 77 83 91
E-mail: yvanneste@ncj.nl

In contact met jongeren. Hoe dan? Krijg inzicht met de reflectietool ‘Jongeren in de JGZ’

vrijdag 29 oktober 2021

Wat maakt jongeren kwetsbaar? En welke onderliggende mechanismen spelen die bijdragen aan een opeenstapeling van ongezond gedrag en mentale gezondheidsproblemen? Antwoorden op onder andere deze onderzoeksvragen werden door TNO en het NCJ vertaald naar de reflectietool ‘Jongeren in de JGZ’. Met deze reflectietool kan de JGZ inventariseren in hoeverre haar activiteiten en werkwijze van professionals en teams aansluiten bij deze thematiek. Naast de reflectietool is nu ook een inspiratiedocument beschikbaar over wat de inzet van de reflectietool oplevert.

Onderzoek naar kwetsbaarheid in de adolescentie en de rol van de JGZ
Drie jaar lang bogen TNO, UMCG, Hanzehogeschool Groningen en LUMC zich samen met het NCJ en verschillende JGZ-organisaties over de vraag hoe opeenstapeling van ongezond gedrag en mentale gezondheidsproblemen van jongeren kan worden voorkomen. De resultaten van dit onderzoek naar kwetsbaarheid in de adolescentie en de rol van de jeugdgezondheidszorg hierbij - het HEY project (Health (in)Equalities Youth) - leidden tot een reflectietool ‘Jongeren in de JGZ’. De Reflectietool maakt beschikbare kennis en inzichten over kwetsbaarheid in de adolescentie uit dit onderzoek toepasbaar. De reflectietool geeft inzicht in de mate van aandacht voor relevante succes- en faalfactoren in een aanpak door de professional zelf of door een team en biedt aanknopingspunten voor doorontwikkeling.

Bekijk de reflectietool > 

Over het inspiratiedocument
In het inspiratiedocument lees je over de totstandkoming van de reflectietool ‘Jongeren in de JGZ’. Ook beschrijft het de toepassingen van deze tool in de JGZ en over wat het je als JGZ-professional, - team en -organisatie oplevert. Daarnaast vind je informatie over het gebruik, inclusief disclaimers. Afsluitend worden de belangrijkste onderzoeksresultaten van het HEY project, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke publicaties, gedeeld. En ter inspiratie wordt een drietal voorbeelden van ingevulde Reflectietools getoond.  We hopen hiermee jullie te inspireren en te stimuleren tot reflectie op de eigen uitvoeringspraktijk in de adolescentieperiode.

Bekijk het inspiratiedocument > 

In JGZLive! op 9 november: de reflectietool!
Ben je benieuwd hoe dat werkt? Of naar de ervaringen met de reflectietool? Of wil je graag meedenken? JGZLive! op 9 november staat in het teken van de Reflectietool. Je kunt je hier aanmelden voor deelname hieraan.