Nieuwsbericht

Denk mee: Update Landelijk Professioneel Kader

dinsdag 29 juni 2021

Op verzoek van de oorspronkelijke werkgroep Landelijk Professioneel Kader (LPK) is een nieuwe werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met de update van het LPK. In deze werkgroep wordt met veel partijen samengewerkt: doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, managers, GGD GHOR NL, Actiz, wetenschap en IGJ. Denk jij met ons mee?

Naast de aanpassingen in het LPK gaat het vooral ook om de toepassing van het LPK in de praktijk en om wat professionals daarbij belangrijk vinden en als ondersteunend ervaren. Wat heb je als professional nodig om zorg op maat te kunnen bieden en hoe werk je samen in netwerken?

Online bijeenkomsten

Graag gaan we met jou in gesprek over het LPK. We organiseren twee online bijeenkomsten op dinsdag 13 juli (van 15.00 - 17.00 uur) en op donderdag 19 augustus (van 15.00 - 17.00 uur).

Dus: heb je ideeën, wensen en suggesties voor een vernieuwd LPK dat helpt om zorg op maat te bieden? 

Meld je aan >