Nieuws

Wijkteams gezocht voor testen signaleringsinstrument huiselijk geweld en kindermishandeling

20 april 2020

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt drie wijkteams die een nieuw signaleringsinstrument willen beproeven voor het in kaart brengen van (vermoedens van).. Lees verder

Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams

6 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van.. Lees verder

JGZ & Integraal Werken in de Wijk

31 juli 2019

De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de wijk: laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor ouders en kinderen voor advies. Maar ook tijdig signaleren en.. Lees verder

Start tweede pilot zelfevaluatietool voor gemeenten

14 juni 2019

De tweede pilotfase met de ‘Zelfevaluatietool Sociaal Domein - Toegang en samenhang hulp’ is gestart. Vier gemeenten krijgen zo meer zicht op de weg die een inwoner aflegt.. Lees verder

Handreiking voor vaststellen caseload - Integraal Werken in de Wijk

6 juni 2019

De handreiking 'Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt een denkkader voor professionals, managers en beleidsmakers om de caseload van hun lokale teams te bepalen. Het biedt.. Lees verder

Meld je aan om de zelfevaluatietool in jouw gemeente te gebruiken

28 februari 2019

Dit voorjaar verschijnt de tweede versie van de zelfevaluatietool. De tool geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft. En hoe de.. Lees verder

Video Integraal Werken in de Wijk: ‘Samen komen we tot een goed antwoord’

17 december 2018

Wat is integraal werken in de wijk? Hoe werk je integraal samen? Deze vragen staan centraal in het filmpje dat het Programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) lanceert... Lees verder

VWS en OCW komen met gezamenlijke onderwijs-zorg-brief

30 november 2018

Sinds passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd bleef het lastig om oplossingen te vinden voor schoolproblemen die zich op het snijvlak van onderwijs en zorg bevinden. Minister.. Lees verder

9 samenwerktips van en voor professionals in de wijk

28 november 2018

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein? Die vraag wordt beantwoord in ‘De spil in de wijk’, een publicatie van het programma Integraal.. Lees verder

IWW: verbinding werk & inkomen en zorg & welzijn

29 juni 2018

Integraal werken beperkt zich vaak nog tot het domein van zorg en welzijn, terwijl er een breder gedeeld inzicht is dat problemen van mensen niet los van elkaar moeten worden.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten