75. Kan minstens 5 seconden op één been staan

grove motoriek

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Grove motoriek.

Neurologisch aspect

Deze opdracht vereist beheersing van het evenwicht, voldoende spierkracht, coördinatie van bewegingen. De enkels mogen niet te veel zwikken.

   
Onderzoekleeftijd

 

Aanbevolen leeftijd

54 maanden (4,5 jaar).

Spreiding1

>40 ­- 72,5 maanden2

  1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind staat vrij in de kamer, dus zonder steun te nemen met de armen, heupen, rug of buik.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker zegt: "Ga eens op één been staan en probeer dat een aantal tellen vol te houden". Dit mag voorgedaan worden. Het kind moet 5 seconden zowel op de rechter als op de linker voet staan en mag telkens 2 pogingen doen. De onderzoeker mag hardop tellen eenentwintig, twee­entwintig etc. 

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind zowel links als rechts met één been op de grond kan staan. Let daarbij op de stand van de knieën, voeten en enkels en het voorkomen van opvallend veel herstelbewegingen.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind kan, zonder zijn evenwicht te verliezen, 5 seconden op één been staan, zowel links als rechts. Hij mag zich hierbij niet vasthouden, maar hij mag wel herstelbewegingen maken met de armen en romp ter correctie van het evenwicht.

Negatief

Het kind staat niet op één been

of

het kind staat niet gedurende 5 seconden op één been

of

het kind kan niet zonder steunname op één been staan.

   
Registratie

+ Bij positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Rechts en links apart scoren.

 

Onder ‘opmerkingen’ noteren als er sprake is van overstrekken van (één van) de knie(ën) en instabiliteit of doorzakken van de enkels. Overstrekken van de knie en doorzakken van de enkel worden vaak veroorzaakt door overbeweeglijkheid van de gewrichten.

Discipline  Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA of de JV het kenmerk uitvoert volgt bij een negatieve score altijd overleg met VS/JA

Advies  Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de balans.
Overweging

Kinderen met een (lichte vorm van) spasticiteit lukt het soms wel om op één been te staan. Zij belasten vooral (van het aangedane been) de voorvoet; de hiel wordt veelal niet belast, met name als de test langer duurt komt de hiel vrij van de grond; ook lukt het spastische kinderen zelden om het staan op één been 5 seconden vol te houden. Sommige kinderen met een hemiplegie overstrekken de knie van het aangedane been en belasten de hele voet.
De tijdsduur van 5 seconden is een belangrijk criterium: bij moeite met handhaven van het evenwicht lukt 2­-3 seconden nog wel, echter 5 niet.
Een negatieve respons kan het gevolg zijn van onvoldoende beheersing van het evenwicht, onvoldoende rompbalans, onvoldoende spierkracht of onvoldoende concentratie.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Bijkomende instructie voor professionals: Het kind mag bij het op 1 been staan ook geen steun zoeken bij het staande been

Deel dit met je netwerk