71. Schopt bal weg

grove motoriek

Achtergronden

 
Ontwikkelingsveld

Grove motoriek en adaptatie.

Neurologisch aspect

Op deze leeftijd is het evenwicht zo ver ontwikkeld, dat het kind heel even op één been kan staan.

Psychologisch aspect

Bij het onderzoek van kenmerken, waarbij het kind de schoot van de ouder moet verlaten, speelt de hechting een rol.

   
Onderzoekleeftijd

 

Aanbevolen leeftijd

30 maanden (2,5 jaar).

Spreiding1

25 - ­31 maanden (106 -­ 132 weken)2

  1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind staat vrij in de kamer.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker legt de grote bal op een afstand van ongeveer 15 cm voor de voeten van het kind en vraagt hem tegen de bal te schoppen. Dit mag voorgedaan worden. Het kind moet zowel met de rechter als met de linker voet schoppen.

Observatie

De onderzoeker observeert of de schoppende voet los van de grond komt zonder dat het kind omvalt of met zijn hand(en) steunt. Links en rechts worden afzonderlijk beoordeeld. Daarbij zal vaak een verschil in kwaliteit van de uitvoering tussen links en rechts worden waargenomen vanwege de voorkeur voor het gebruik van een van beide benen als standbeen.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind maakt een schopbeweging, waarbij de schoppende voet los van de grond komt. Het kind verliest daarbij niet zijn evenwicht en/of steunt niet met de handen ergens tegen. Voor de beoordeling maakt het niet uit of de bal wordt geraakt of niet (het gaat om het bewaren van het evenwicht).

Negatief

Het kind maakt geen schopbeweging

of

het kind maakt een schopbeweging, waarbij de voet niet los van de grond komt (schuift de voet tegen de bal)

of

het kind verliest zijn evenwicht (valt en/of zoekt steun met de handen tegen een muur, meubelstuk, persoon).

   
Registratie

+ Bij positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Rechts en links afzonderlijk registreren.

Bij een negatieve respons onder ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA of de JV het kenmerk uitvoert volgt bij een negatieve score altijd overleg met VS/JA.

Advies 

Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de balans en standbeenwisseling.

   
Overweging

Een negatieve respons kan het gevolg zijn van onvoldoende coördinatie van de bewegingen en onvoldoende beheersing van het evenwicht. De voorkeur voor één been moet onderscheiden worden van het verwaarlozen van het andere been (zie hoofdstuk 3).

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk