61. Kan hoofd goed ophouden in zit

grove motoriek

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Grove motoriek.
Neurologisch aspect

Ontwikkeling van opricht­ en evenwichtsreacties van hoofd en romp in zithouding. Het kind hoeft op deze leeftijd nog niet zelf te gaan zitten. Het kind zit vaak nog met een wat bolle rug: lichte zit­kyfose.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

37-38 weken

99,2 %

39-40 weken

99,3 %

  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc. 
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind zit op de onderzoektafel (niet bij de ouder op schoot!).

Uitvoering onderzoek

Zo nodig ondersteunt de onderzoeker het kind bij de heupen.

Observatie

De onderzoeker observeert de stand van het hoofd ten opzichte van de wervelkolom.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind houdt gedurende minimaal tien tellen het hoofd goed rechtop in één lijn met de wervelkolom (zie figuur).

Negatief

Het kind laat het hoofd slap hangen (voorover, opzij of achterover)

of

het kind houdt het hoofd minder dan tien tellen goed in balans.

Kenmerk 61 Kan hoofd goed ophouden in zit
Registratie

+ Bij positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Registreren of het kind met of zonder steun zit.
Bij negatieve respons onder ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld (bijvoorbeeld het kind kan het hoofd in het geheel niet ophouden, of dat het dat wel doet, maar minder dan tien tellen.

Discipline JV, VS en JA mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de JV het kenmerk uitvoert volgt op een negatieve score altijd overleg met de VS/JA.

Alarmsymptoom Een slap hangend hoofd bij zitten; op korte termijn consultatie van VS/JA. 
Overweging

Een slap hangend hoofd bij zitten is op elke leeftijd alarmerend (Touwen, 1990). Bij kinderen met een zit­kyfose moet het langdurig laten zitten afgeraden worden. Pas als een kind uit zichzelf gaat zitten kan dit advies achterwege blijven.

Dit kenmerk is ook van belang voor de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Bijkomende instructie voor professionals: Bij dit kenmerk mag het kind bij de heupen ondersteund worden door de onderzoeker.

Deel dit met je netwerk