42. Wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop

communicatie

Achtergronden

 
Ontwikkelingsveld

Communicatie (passieve taalontwikkeling), persoonlijkheid en sociaal gedrag.

Psychologisch aspect

Behalve een communicatief aspect heeft dit ontwikkelingskenmerk ook een cognitief aspect: het kind moet begrip hebben van lichaamsdelen. Het heeft spelenderwijs tijdens dagelijks terugkerende activiteiten als aankleden en wassen steeds meer details van zijn lichaam leren kennen en benoemen.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

23 maanden

Jongens 82,0 %     Meisjes 91,3 %     Gem 86,5 %

24 maanden

Jongens 86,5 %     Meisjes 92,9 %     Gem 89,6 %

25 maanden

Jongens 86,6 %     Meisjes 95,4 %     Gem 91,1%

26 maanden

Jongens 88,7%      Meisjes 94,4%* 

27 maanden

Jongens 85,9 %*    Meisjes 93,9 %* 

28 maanden

Jongens 84,5 %*     Meisjes 96,3 %

  *Het kan voorkomen dat een jongere leeftijdsperiode een iets hogere referentiewaarde laat zien dan de een oudere leeftijdsperiode. Dit komt omdat de studie uit Den Haag een dwarsdoorsnede onderzoek is. Dat wil zeggen dat de kinderen die in een jongere leeftijdsperiode zijn onderzocht andere kinderen zijn dan de kinderen die in een oudere leeftijdsperiode zijn onderzocht.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker toont het kind de pop en vraagt naar de volgende zes lichaamsdelen: “Kijk eens! Hier is een popje. Waar zijn de oogjes van de pop, waar is de mond, waar is de buik, waar is de voet, waar is het haar, waar is de hand?” Zo nodig mag de onderzoeker het kind aanmoedigen door te vragen een gemakkelijk lichaamsdeel (neus) bij zich zelf aan te wijzen: “Waar is jouw neus?”

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind desgevraagd de zes bovengenoemde (zijnde de zes gemakkelijkste) lichaamsdelen bij de pop aanwijst. De neus is nog gemakkelijker en telt niet mee.

Anamnese

Wanneer de gewenste respons tijdens het consult niet kan worden uitgelokt vraagt de onderzoeker aan de ouder: "Hebt u dit spelletje thuis wel eens met ... gedaan?”. Zo ja: “Lukte het toen wel?"

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind wijst de zes gevraagde lichaamsdelen bij de pop aan.
Negatief

Het kind wijst minder dan zes lichaamsdelen bij de pop aan

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Als het kind minder dan zes lichaamsdelen goed aanwijst het aantal bij ‘opmerkingen’ vermelden.

Discipline

Alle disciplines mogen alle onderdelen doen

Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Advies 

Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de taalontwikkeling (bijvoorbeeld thuis de lichaamsdelen op een pop oefenen).

   
Overweging

Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie en met de ouder­kind relatie. Het aantal lichaamsdelen dat wel werd aangewezen speelt natuurlijk een rol bij de weging van een negatieve respons. Het aanwijzen van lichaamsdelen bij zichzelf of bij de ouder is van een lager abstractieniveau.

Dit kenmerk is ook van belang voor de handreiking 'Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen'.

Dit kenmerk is ook van belang voor de concept richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-18 jaar en de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk