39. Zegt 3 "woorden" met begrip

communicatie

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Communicatie (actieve taalontwikkeling).

Psychologisch aspect

Met het toenemen van de leeftijd neemt de woordenschat toe.
   

Onderzoekmoment

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

75-76 weken

Jongens: 85,5 %     Meisjes: 92,5%

77-78 weken

Jongens: 87,4 %     Meisjes: 92,8 %

79-80 weken

Gem: 92,5 %

81-82 weken

Jongens: 90,1 %     Meisjes: 96,6 %

83-84 weken

Jongens: 90,4 %     Meisjes: 98,6 %
  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc

Onderzoekmethode

 
Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handeling.

Observatie

De onderzoeker observeert tijdens het consult of het kind minstens drie woorden met begrip gebruikt, de woorden ‘mama’ en ‘papa’ niet meegerekend. Woorden voor andere gezinsleden tellen wel mee. Deze woorden hoeven niet de volwassen vorm te hebben en mogen ook ‘eigen’, ‘zelfgemaakte’ woorden zijn, mits ze voor het kind een vaste betekenis hebben (bijvoorbeeld “tapie­tapie” voor gaan slapen, “bah” voor vuile broek, “tuut­tuut” voor auto).

Anamnese

Wanneer dit kenmerk niet tijdens het consult kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Heeft ... woorden of eigen woorden voor bijvoorbeeld ‘eten’, ‘gaan slapen’, ‘auto’, ‘bal’, ‘pop’?”> Zo ja: “ Wat zegt ... daartegen?”

   

Beoordeling

 
Positief

Het kind zegt drie voor hem betekenisvolle woorden, maar andere dan ‘pappa’ en ‘mama’.

Negatief

Het kind zegt minder dan drie voor hem betekenisvolle woorden (mama en papa niet meegerekend)

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Ook de interactie van de onderzoeker met het kind behoort in de afweging van consultatie VS/JA meegenomen te worden.

Ga na en noteer bij opmerkingen: het taalaanbod dat het kind in kwantiteit en kwaliteit krijgt en de ouder-kind relatie

Advies  Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de taalontwikkeling. 
Overweging

Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie en met de ouder­kind relatie. Niet komen tot het gebruik van betekenisvolle woorden, kan wijzen op een verstandelijke beperking of ASS.

Dit kenmerk is ook van belang voor de concept richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-18 jaar en de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk