33. Zegt “dada-baba of gaga”

communicatie

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Communicatie (actieve taalontwikkeling).

Neurologisch aspect

De basis van de spraakmotoriek is aanwezig.
Psychologisch aspect

Na het vocaliseren is brabbelen de volgende stap in de taal­ en spraakontwikkeling. Brabbelen is het produceren van opeenvolgingen van klanken, zoals “dada”, “baba” en “gaga” binnen één ademeenheid (Schaerlaekens & Gillis, 1987). Dit wordt repetitief brabbelen genoemd dat later evolueert naar gevarieerd brabbelen (zie kenmerk 34).

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

37-38 weken

98,1 %

39-40 weken

98,6 %

  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handeling.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind tijdens het consult reeksen a-
klanken produceert, zoals dadada, bababa, wawawa, papapa of gagaga.
Anamnese

Als het gewenste gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Maakt ... geluidjes zoals dadada, bababa, of gagaga als hij bijvoorbeeld in de box of in bed ligt?”.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind maakt geluiden waarin a-­klanken in reeksen worden herhaald.
Negatief

Het kind maakt geen geluiden met a­-klanken in reeksen

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA consulteerd worden.

Advies Adviseer ouders om tegen hun kind te praten.
Overweging

Soms zijn kinderen op deze leeftijd in een ‘stille’ fase in afwachting van een volgende stap in de taal­, spraak­ of motoriekontwikkeling.

Dit kenmerk is ook van belang voor de concept richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-18 jaar en de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk