19. Trekt kledingstuk uit

fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Persoonlijkheid en sociaal gedrag, fijne en grove motoriek, adaptatie.

Neurologisch aspect

Coördinatie
Psychologisch aspect

Het kunnen uittrekken van de eigen kleding (dus géén verkleedkleren) is een indicatie voor de mate van zelfstandigheid van het kind. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het kind de gelegenheid krijgt en aangrijpt om deze dagelijks terugkerende handeling zelf uit te voeren. Het kind moet hiervoor zijn lichaamsschema kennen.

   

Onderzoekleeftijd

 
Aanbevolen leeftijd

30 maanden (2,5 jaar).

Spreiding1

28,5 -­ 36 maanden (123 -­ 155 weken)2

   1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handeling.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind een kledingstuk zelf kan uittrekken (bijvoorbeeld schoenen, sokken, broek).

Anamnese

Indien dit gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Trekt ... wel eens zelf zijn kleren uit?” Zo ja: “Kunt u een voorbeeld geven?”
Het uittrekken van verkleedkleren wordt buiten beschouwing gelaten aangezien deze meestal te ruim zijn.

   

Beoordeling

 
Positief

Het kind trekt een eigen kledingstuk uit (geen verkleedkleren). Hulp bij veters, gespen, knopen of ritssluitingen is toegestaan.

Negatief

Het kind trekt geen kledingstuk uit

en

bovenstaande vraag wordt door de ouder ontkennend beantwoord.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

- Bij negatieve respons.

Discipline  Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Advies  Adviseer ouders om de zelfstandigheid van het kind te stimuleren. 
Alarmsymptoom Trillerige motoriek, verwaarlozen van gebruik van één hand; op korte termijn consultatie van VS/JA.

 

Overweging De signaalfunctie van een negatieve respons is mede afhankelijk van de mate waarin het kind reeds thuis ervaring heeft opgedaan met het zelf uittrekken van kledingstukken. Indien het kind nog geen ervaring heeft met het zelf uittrekken van een kledingstuk, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk