Waardengedreven

Werken vanuit gemeenschappelijke waarden zorgt voor een verbonden, sterke, uitgedaagde en meer gemotiveerde JGZ-professional. Vakmensen blijven zich ontwikkelen en leveren hoog kwalitatief werk door samen te leren én te werken.

Vakmanschap gaat over samen leren én werken vanuit gemeenschappelijke waarden. Door te werken vanuit gemeenschappelijke waarden voelen vakmensen zich sterker, meer gemotiveerd en uitgedaagd om zich te willen blijven ontwikkelen. Kunnen werken vanuit vakmanschap geeft je de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om je heen. En dat levert energie op en de beste zorg.

De beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige! Dat vraagt om vakmensen:

  • professionals die het werkveld overzien en complexe taken daarbinnen zelfstandig, gemotiveerd en met goed resultaat uitvoeren
  • professionals die zich kwetsbaar durven opstellen en die hard werken aan een gelijkwaardige relatie met jeugdigen en hun ouders
  • professionals die samen met anderen een sterke en inclusieve gemeenschap kunnen vormen, waarbinnen je als mens én professional veilig en gezond kunt groeien
  • professionals die hun beroep met passie en trots uitvoeren en plezier hebben in hun werk 

Vakmanschap in de JGZ gaat ook over:

  • je opgedane kennis delen, je ontwikkelen en samen steeds beter (willen) worden
  • weten waar je goed in bent én waar de ander goed in is, zonder competitie
  • elkaar liefdevol confronteren zonder elkaar te verliezen
  • elkaar vertrouwen, ruimte bieden en elkaar steunen
  • durven fouten te maken en ook daarvan te leren

Kortom, de beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige vraagt om vakmensen, die hoog kwalitatief werk leveren.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl