Professionalisering

Het nieuwe jeugdstelsel is erop gericht de samenwerking rond gezinnen te verbeteren.

Waar (preventieve) hulp nodig en gewenst is, moet deze snel direct en zo dicht mogelijk in de buurt geboden worden. Hierbij staan de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en/of jongeren en hun ouders centraal.

Gelijkwaardig partnerschap

Met gelijkwaardig partnerschap doelen we op de effectieve relatie tussen de klant (kinderen, jongeren en ouders) en de JGZ-professional, die de regie bij de klant respecteert, stimuleert en versterkt.

Lees meer 

Dialooggericht werken

JGZ-professionals werken laagdrempelig, staan dicht bij hun doelgroep en stemmen hun werkwijze en benadering continu af op de behoefte van hun doelgroep. 

Lees meer over deze werkwijze

Samenwerken

Veranderingen in de samenleving en meer specifiek in de zorg voor jeugd maken dat er andere vormen van samenwerking nodig zijn. Denk bij deze veranderingen bijvoorbeeld aan de stelselherziening jeugd, meer kennis en mondigheid van ouders of het digitale tijdperk.

Lees meer


Ons aanbod

Lees meer over ons aanbod voor professionele ontwikkeling.

Producten en diensten

Wij helpen je graag bij vraagstukken in jouw JGZ-organisatie.

Neem contact op met onze adviseurs