Stageplaatsen voor onderzoek

Stagemogelijkheden Amsterdam UMC

De Academische Werkplaats
De Academische Werkplaats begeleidt onderzoek door jeugdartsen in opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid. We helpen je bijvoorbeeld op weg met het formuleren van een onderzoeksvraag, met de opzet van een protocol of een indiening bij de METc. Bij voorkeur sluit je onderzoek aan bij één van onze lopende projecten of de lopende projecten van de onderzoeksgroep, dan kunnen we het hele onderzoek begeleiden.

Stagemogelijkheden de eerste 1000 dagen in het AmsterdamUMC
Binnen het AmsterdamUMC zijn er allerlei mogelijkheden om bij te dragen aan onderzoek naar de eerste 1000 dagen van het leven en de gevolgen voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen. De vragen die we willen beantwoorden zijn onder andere:

  • Wat zijn de effecten van diverse blootstellingen in de eerste 1000 dagen van het leven? (o.a. het Hongerwinteronderzoek)
  • Wat zijn de effecten van interventies in de eerste 1000 dagen van het leven? (o.a. in het WOMB project)
  • Welke factoren dragen bij aan een goede start? En hoe communiceren we dit optimaal naar de verschillende doelgroepen?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met prof dr Tessa Roseboom via t.j.roseboom@amsterdamumc.nl

Stagemogelijkheden Erasmus MC

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam. Deze kinderen volgen we al vanaf de vroege zwangerschap en blijven we volgen tot hun jong volwassenheid. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Voorbeelden van onderwerpen van onderzoek zijn ADHD, astma, autisme, bijziendheid, botbreuken, etnische verschillen, geboorteproblemen, gedragsproblemen, gehoorverlies, groeiproblemen, mondgezondheid, obesitas, opvoeding en hechting, roken en alcoholgebruik, schildklierproblemen, screening, schoolprestaties en verzuim, slaapproblemen en sociale verschillen.

Generation R heeft vrijwel altijd ruimte voor onderzoeksstages. Om optimaal gebruik te maken van de gegevens is een minimale periode van 5 maanden nodig. Onderzoekers worden altijd ingebed in een grote groep van onderzoekers (promovendi) die op een vergelijkbaar gebied onderzoek doen en worden begeleid door senior onderzoekers.

Meer informatie:

Contact: v.jaddoe@erasmusmc.nl

Stagemogelijkheden UMC Groningen, Sociale geneeskunde

De afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale geneeskunde doet veel onderzoek bij jeugdigen, in de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en toegeleiding naar werk. Dat onderzoek gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de praktijk. De afdeling begeleidt in dit kader ook (jeugd)artsen in opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid bij hun onderzoek en begeleidt promotieonderzoek van jeugdartsen en andere sociaal-geneeskundigen. Dat gaat over alle aspecten van onderzoek, over het formuleren van een onderzoeksvraag, het schrijven van een onderzoeksprotocol en dat indienen bij een METc, en het benutten van onderzoeksresultaten in het dagelijks werk. Bij voorkeur sluit je onderzoek aan bij één van de lopende projecten binnen de op jeugd gerichte werkplaatsen van de afdeling, of bij het bredere werk van de afdeling. Dan kunnen we je hele onderzoek goed begeleiden.

Relevante werkplaatsen zijn Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (voor meer informatie neem je contact op met sociaal-geneeskundige Dr. Marlou de Kroon) en de Werkplaats C4Youth (voor meer informatie neem je contact op met Dr. Lucienne van Eijk. Meer informatie over de afdeling vind je op de website

Deel dit met je netwerk