JGZ en hechting

Als JGZ-professional kun je ouders en kinderen begeleiden bij het opbouwen en behouden van een duurzame, veilige hechtingsrelatie. Hechting is een dynamisch proces. Wanneer dat proces hapert, kun jij ouders en kinderen helpen de hechtingsrelatie te verbeteren.

Observeren, begeleiden, doorverwijzen

Als JGZ-professional kun je observeren op welke wijze en wat voor hechtingsrelatie er wordt opgebouwd. Ook kun je ouders en kinderen hierin begeleiden. Belangrijk hierbij is dat je de beschermende- en risicofactoren in kaart brengt. Wanneer je grote problemen signaleert, kun je inschatten of je ouders en kinderen moet doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg.

Een luisterend oor bieden en meedenken

Hulp vragen of aannemen is niet altijd gemakkelijk. Je kunt ouders en kinderen op hun gemak stellen door o.a.:  

  • Creëer een veilig klimaat waar een ouder zijn of haar verhaal kan delen. 
  • Heb een open, niet-beoordelende houding. 
  • Valideer: luister naar de ouder en neem vragen altijd serieus. 
  • Bied passende informatie aan, bijvoorbeeld over gezond gedrag, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. 
  • Modelleer, wees de spiegel voor het gewenste gedrag.
  • Empower: elke ouder doet zijn best. Geef hem of haar dat vertrouwen en beloon het. 
  • Betrek het sociale netwerk bij het gezin. 
  • Verwijs door naar de juiste zorg.

>> Meer informatie over aansluiten bij ouders en ouderschap

>> Richtlijn Ouder-Kindrelatie

>> Inspritatie en tools 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: nsteenbergen@ncj.nl