Implementatie

De kwaliteit van uitvoering van SamenStarten staat of valt met de aandacht voor implementatie en borging van het programma. Het NCJ biedt scholingen en activiteiten ter ondersteuning.

Alle jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam bij een JGZ-organisatie kunnen de opleiding SamenStarten volgen. Het gehele implementatietraject duurt ongeveer zes maanden en in deze periode leg je de basis voor kwaliteit en het werken met het DMOP. Van de startende professionals wordt verwacht dat ze ervaring hebben in:

  • basiscommunicatie en dialooggericht handelen
  • motivational interviewing en oplossingsgericht werken

Scholing

De opleiding SamenStarten bestaat uit twee onderdelen; een groepsintroductie DMOP en het individueel coachingstraject. Het individuele coachingstraject wordt begeleid door gecertificeerde VIB-DMOP'ers (Video Interactie Begeleiding). Als JGZ-organisatie is het mogelijk om intern een VIB-DMOP'er op te leiden.

Groepsintroductie

De groepsintroductie DMOP wordt gegeven door Tan2O, en duurt twee dagdelen. Zowel de inhoud als de werkwijze van het DMOP komen uitgebreid aan bod. Verder staan in de training de volgende thema’s centraal:

  • het bio-ecologische model
  • relevante gespreksonderwerpen
  • gesprekstechnieken
  • empowerment
  • het stapsgewijs volgsysteem

Na het succesvol afronden van de groepsintroductie ontvangen de JGZ-professionals een certificaat en accreditatiepunten vanuit het register AbSg (jeugdartsen) en V&VN (jeugdverpleegkundigen).

Voor meer informatie of aanmeldingen voor de training, neem contact op met Natascha Hensen

Individueel coachingstraject

Tijdens het individuele coachingstraject ontwikkel je de praktische bekwaamheden om de DMOP-onderwerpen met de ouders te bespreken. Er is aandacht voor inhoudelijke kennis, verbale en non-verbale technieken.   

Door het gebruik van video-opnamen wordt bewustwording van de eigen manier van consultvoering in vergelijking met consultvoering volgens het DMOP gecreëerd. Het analyseren van de video-opnames, allereerst onder begeleiding van de VIB-DMOP'er (supervisies) en later zelf, staat gedurende het gehele traject centraal. Gemiddeld volgen de JGZ-professionals twee tot drie supervisies van anderhalf uur. Na het succesvol afronden van het traject ontvangen de JGZ-professionals een certificaat van de betreffende VIB-DMOP'er.

De organisatie kan ervoor kiezen om een VIB-DMOP'er in te huren via AIT of om intern een VIB-DMOP'er op te leiden. De kosten van het traject zijn mede afhankelijk van deze keuze en de ervaring van de betreffende professionals. Neem voor meer informatie contact op met het NCJ.

Ondersteuning van de implementatie en borging

Na de afronding van het implementatietraject, is het van belang dat de kwaliteit van SamenStarten geborgd wordt. In samenwerking met AIT is een traject opgezet waarbij door middel van supervisies de kwaliteit van uitvoering geborgd wordt. De SamenStarten-organisatie is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van dit traject.

De kwaliteitsborging vindt plaats middels een getrapt begeleidingssysteem. De JGZ-professionals worden begeleid door de VIB-DMOP'er, de VIB-DMOP'er wordt begeleid door een VIB-DMOP-opleider en de VIB-DMOP-opleider heeft een kring van opleiders voor uitwisseling en werkontwikkeling.

Het NCJ ondersteunt de SamenStarten-organisaties in de implementatie en borging door middel van diverse activiteiten en producten. De beheerstructuur die het NCJ hiervoor heeft ingericht wordt in afstemming met de SamenStarten-organisaties inhoudelijk vormgegeven. 

Lees hier welke ondersteuning het NCJ biedt

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Natascha Hensen

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: nhensen@ncj.nl