Implementatie

De kwaliteit van uitvoering van SamenStarten staat of valt met de aandacht voor implementatie en borging van het programma. Het NCJ biedt trainingen, bijeenkomsten en materialen ter ondersteuning.

Alle jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam bij een JGZ-organisatie kunnen de opleiding SamenStarten volgen. Het gehele implementatietraject duurt ongeveer zes maanden en in deze periode leg je de basis voor kwaliteit en het werken met SamenStarten. Van de startende professionals wordt verwacht dat ze ervaring hebben in:

  • basiscommunicatie
  • dialooggericht handelen
  • motiverende gespreksvoering
  • oplossingsgericht werken

Opleiding tot SamenStarten-professional

Het opleidingstraject voor JGZ-professionals bestaat uit twee onderdelen; de basistraining SamenStarten en het individuele coachingstraject. Om als SamenStarten-professional aan de slag te kunnen, dienen beide onderdelen succesvol gevolgd te zijn. 

NSPOH neemt organisatie trainingen over van het NCJ

Sinds 1 januari 2021 neemt de NSPOH de organisatie van de SamenStarten trainingen over van NCJ. Dit geldt voor de trainingen waarbij organisaties een externe trainer inhuren voor de SamenStarten training. Er zullen ‘open trainingen’ worden georganiseerd in Utrecht, maar ook blijft het mogelijk om ‘incompany’ een training te organiseren.

Contactpersoon voor het plannen van trainingen is Puck Winnubst, te bereiken via mail incompany@nspoh.nl.

Basistraining SamenStarten

De basistraining SamenStarten wordt gegeven door een gecertificeerde SamenStarten-trainer en duurt één dag. Zowel de inhoud als de werkwijze van SamenStarten komen uitgebreid aan bod. Verder staan de volgende thema’s centraal:

  • het bio-ecologische model
  • relevante gespreksonderwerpen
  • gesprekstechnieken
  • empowerment
  • het stapsgewijs volgsysteem

Na het succesvol afronden van de basistraining SamenStarten ontvangen de JGZ-professionals een certificaat en accreditatiepunten vanuit het register AbSg (jeugdartsen) en V&VN (jeugdverpleegkundigen).

Voor meer informatie of aanvragen voor de training, neem contact op met samenstarten@ncj.nl

Individueel coachingstraject

Tijdens het individuele coachingstraject gaan professionals aan de slag met het voeren van SamenStarten-consulten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames. Professionals oefenen met consultvoering volgens SamenStarten, nemen deze op en bespreken de opnames met de SamenStarten-VIB-er.

Door het gebruik van video-opnames wordt bewustwording van de eigen manier van consultvoering in vergelijking met consultvoering volgens SamenStarten gecreëerd. Het analyseren van de video-opnames, allereerst onder begeleiding van de SamenStarten-VIB-ers (supervisies) en later zelf, staat gedurende het gehele traject centraal. Gemiddeld volgen de JGZ-professionals twee tot drie supervisies van anderhalf uur. Hierbij is aandacht voor inhoudelijke kennis, verbale en non-verbale gesprekstechnieken. Na het succesvol afronden van het traject ontvangen de JGZ-professionals een certificaat van de betreffende SamenStarten-VIB-er.

De organisatie kan ervoor kiezen om een SamenStarten-VIB-er in te huren via AIT of om intern een SamenStarten-VIB-er op te leiden. De kosten van het traject zijn mede afhankelijk van deze keuze en de ervaring van de betreffende professionals. Neem voor meer informatie contact op met het NCJ.

Ondersteuning van de implementatie en borging

Na de afronding van het implementatietraject, is het van belang dat de kwaliteit van SamenStarten geborgd wordt. In samenwerking met AIT is een traject opgezet waarbij door middel van supervisies de kwaliteit van uitvoering geborgd wordt. De SamenStarten-organisatie is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van dit traject.

De kwaliteitsborging vindt plaats middels een getrapt begeleidingssysteem. De JGZ-professionals worden begeleid door de SamenStarten-VIB-er, de SamenStarten-VIB-er wordt begeleid door een SamenStarten-VIB-opleider en de SamenStarten-VIB-opleider heeft een kring van opleiders voor uitwisseling en werkontwikkeling.

Het NCJ ondersteunt de SamenStarten-organisaties in de implementatie en borging door middel van diverse activiteiten en materialen. De beheerstructuur die het NCJ hiervoor heeft ingericht wordt in afstemming met de SamenStarten-organisaties inhoudelijk vormgegeven. 

Lees hier welke ondersteuning het NCJ biedt

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
SamenStarten

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: samenstarten@ncj.nl