Armoede en gezondheid van kinderen

De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. 'Armoede en gezondheid' bestaat uit vier stappen welke uitgevoerd of begeleid worden door een medewerker van de JGZ.

Thema
Gezondheid

Ontwikkelingsfase
Peuter: 1 t/m 3 jaar
Schoolkind: 4 t/m 11 jaar
Baby: 0-1 jaar

Doel
Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de gezondheid van kinderen. Deprivatie is een begrip uit de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken niet heeft of activiteiten niet kan doen. Deze interventie beoogt het beschikbaar komen van extra geoormerkte financiële middelen ten gunste van determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind.

Doelgroep
De interventie is gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en waarvan de determinanten beïnvloed kunnen worden met een financiële verstrekking.

Preventieniveau
Selectief

Niveau van erkenning
Goed Onderbouwd

Datum van erkenning
25 juni 2015

Eigenaar
GGD West-Brabant

Beheer
GGD West-Brabant
Meer informatie
Bijlagen

Beschrijving Armoede en Gezondheid van kinderen