JGZ Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek van het NCJ geeft informatie over erkende preventieve interventies die uitgevoerd (kunnen) worden door de JGZ. Deze interventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onderbouwd of effectief.

Meer beoordeelde interventies voor de jeugd vind je in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het NJi (t.a.v. opgroeien en opvoeden) en de Interventie Database Loket Gezond Leven van het RIVM/CGL (t.a.v. leefstijl). Of ga naar het overzicht van alle databanken met erkende interventies.

Compact overzicht interventies 

Aanvullend heeft het NCJ een overzicht van erkende interventies voor de JGZ ontwikkeld waarin informatie is opgenomen over de ontwikkelingsfase van het kind (aansluitend op het Landelijk Professioneel Kader), de pijlers van de JGZ Preventieagenda, niveau van erkenning, niveau van effectiviteit, eigenaarschap en beheerder.

Interventiebibliotheek

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Merian Bouwmeester

Telefoon: 06 - 29 03 80 58

E-mail: mbouwmeester@ncj.nl