Landelijke programma’s

Er zijn ook landelijk programma’s die aan de gezondheid van Nederland werken. Zoals het Nationaal Preventieakkoord, de Gezonde Generatie en Kansrijke Start. Ook zijn er diverse landelijke agenda’s die inzetten op preventie. Hieronder lichten we er een aantal uit.

Nationaal Preventie Akkoord

Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.
Meer over het het Nationaal Preventieakkoord 
Bekijk ook ‘Rookvrije Generatie’ 

Kansrijke Start

In het actieprogramma Kansrijke Start worden de handen ineengeslagen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Meer over Kansrijke Start

Gezonde Generatie

De Gezonde Generatie is een initiatief van samenwerkende gezondheidsfondsen. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld.

Meer over de Gezonde Generatie

Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor jeugd’

In de toekomstagenda laten jeugdgezondheidszorg partijen zien wat zij nodig hebben om toekomstige generaties gezond te laten opgroeien.

Meer over de Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor jeugd’

Integraal Werken in de Wijk

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.
Meer over Integraal Werken in de Wijk

JGZ Preventieagenda

Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sector brede agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda.

Meer over de JGZ Preventieagenda

Nationaal Sportakkoord

Met het Nationaal Sportakkoord wordt ingezet op het nog beter benutten van de kracht van sport en hoe dit kan bijdragen aan een gezond Nederland en een samenleving die zich één voelt.
Meer over het Nationaal Sportakkoord

GezondIn

GezondIn is het stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31 dat GIDS-gemeenten (Gezond In De Stad) helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
Meer over GezondIn

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Gezondheid breed op de agenda beschrijft de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid en geeft richting aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten.

Meer over de landelijke nota gezondheidsbeleid

Geweld hoort nergens thuis

‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.
Meer over ‘Geweld hoort nergens thuis’

Iedere organisatie is anders.

Wij adviseren, ondersteunen en verbinden daarom ook op maat. Voor preventievraagstukken kun je contact opnemen met een van onze adviseurs

Ellen-Joan Wessels

adviseur

Ellen-Joan Wessels

adviseur

ejwessels@ncj.nl

06 - 13 27 67 62

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.