Preventie wiegendood

Welkom op de subsite over preventie wiegendood. In april 2015 heeft het NCJ de preventieve activiteiten van de Stichting Wiegedood overgenomen. Daarbij hoort het ontsluiten van kennis over (preventie van) wiegendood. Vanaf deze webpagina is het mogelijk kennis en informatie over wat bijdraagt aan het voorkomen van wiegendood te vinden. Dit draagt bij aan een goede voorlichting over preventie van wiegendood.

Wat is wiegendood

Wiegendood is het plotseling en onverwacht overlijden van een kind jonger dan twee jaar, dat ogenschijnlijk gezond of in elk geval niet duidelijk ziek was en bij wie geen lichamelijke afwijking is vastgesteld die op zichzelf het overlijden voldoende verklaart. Door onderzoek zijn de factoren die een risico vormen voor wiegendood bekend. Goede preventie adviezen over de beïnvloedbare risiciofactoren verkleint het risico op wiegendood. 
Lees verder 

Veilig slapen

Adviezen veilig slapen bundelt tips voor veilige zorg voor een baby tot de leeftijd van 2 jaar. De aanbevelingen berusten uitsluitend op langs wetenschappelijke weg verworven inzichten. Niemand kan het risico dat een baby onverwacht overlijdt helemaal wegnemen, maar ouders hoeft geen angst te worden aangejaagd. Het gaat om een klein risico dat door het opvolgen van preventieadviezen tot een zeer laag niveau kan worden teruggebracht.
Lees verder

 

Producten (on)veilig

Ouders en professionals verkeren vaak in onzekerheid over veiligheid en nut van babyartikelen. De vraag of een product veilig is, valt haast nooit alleen met ja of nee te beantwoorden. Vaak ontbreken testen en veel claims van de verkopers zijn niet bewezen of onjuist. Daarom wordt op deze website van veel babyproducten een advies gegeven over de veiligheid.
Lees verder

 


Downloads

In het downloadcentrum Wiegendood is informatie te downloaden voor ouders en voor professionals.

Ga naar het downloadcentrum Wiegendood