Initiatief en besturing

Het NCJ is een onafhankelijke stichting. Het bestuur bestaat uit vijf leden: drie gekozen op voordracht van GGD GHOR Nederland, ActiZ, de beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA, en twee vanuit de wetenschap en het openbaar bestuur.

Het ministerie voor Jeugd en Gezin besloot in 2009 om het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid uit te plaatsen. Hoofdreden hiervoor was het Rijksbesluit uit 2008 tot vermindering van het aantal rijksambtenaren. ActiZ en GGD GHOR Nederland waren van mening dat de JGZ in Nederland door een innovatie- en kenniscentrum ondersteund moest worden. Zij namen het initiatief tot de oprichting van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

De beroepsverenigingen binnen de JGZ ondersteunden dit initiatief. Het ministerie van VWS toonde zich bereid het nieuwe centrum financieren. ActiZ en GGD GHOR Nederland bereikten in september 2009 overeenstemming over de bestuurlijke vormgeving in de Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Het NCJ is opgericht op 22 maart 2010.

Op 1 oktober 2010 startte het NCJ zijn werkzaamheden op een nieuwe locatie onder leiding van een nieuwe directeur. Aan de hand van veldconsultaties is in 2010 het Beleidsprogramma van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 2010 - 2015 met de titel ‘Verbinden vanuit Kennis’ door het bestuur van het NCJ vastgesteld. Dit beleidsplan vormt de basis voor de jaarlijkse werkplannen.

 

Deel dit met je netwerk

Bekijk ook