Het NCJ: wie zijn wij?

Het NCJ is een preventie-expert en dé bondgenoot voor diegene die bij wil dragen aan de gezondheid van ieder kind en die schouderschap biedt aan ouderschap. Wij weten dat inzetten op preventie – het actief bevorderen en beschermen van ieders gezondheid – loont. En dat hoe eerder we (gezondheids)problemen in een kinderleven of gezin voorkomen, hoe beter.

De JGZ-professionals hebben van preventie hun vak gemaakt. Samen met de vakmensen uit de geboortezorg spelen zijn een essentiële rol. Als twee handen op één buik helpen ze waar nodig zodat ieder kind een goede en gezonde start krijgt. Zij vervullen de rol van preventieregisseurs en -adviseurs voor andere partijen in de geboortezorg, het jeugddomein, onderwijs, sociaal en medisch domein en gemeenten.

Wij, het NCJ, helpen ze daarbij met onze kennis, kunde en netwerken. We benutten (digitale) innovatie waar dat versterkt. Adviseurs van het NCJ signaleren, confronteren, ondersteunen en inspireren. Gevraagd en ongevraagd. Zo maken we met elkaar blijvend impact.

Het NCJ: voor wie?

Wij zijn er in de eerste plaats voor alle professionals die werken in de jeugdgezondheidszorg. Samen met de vakmensen uit de geboortezorg, vervullen zij de rol van preventieregisseurs en -adviseurs, voor andere (samenwerkings)partners. NCJ-adviseurs geven advies aan iedereen die de Nederlandse jeugd gezond wil houden of hun gezondheid wil bevorderen. Kortom: iedereen die samen met ons wil gaan voor gezonde en veerkrachtige generaties.

Onze missie: waar staan we voor?

Elk kind heeft recht op de beste jeugdgezondheid en op de onvoorwaardelijke steun van de omgeving waarin het opgroeit!

Onze visie: waar gaan we voor?

  • De inzet op preventie! Het beschermen en actief bevorderen van de gezondheid van alle (ongeboren) baby’s, kinderen en jongeren in Nederland: individueel en collectief.
  • Het bevorderen van kansengelijkheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen.
  • Duurzaam en generatiebewust preventiebeleid, landelijk en lokaal, voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.
  • De JGZ en geboortezorg als preventieregisseur- en adviseur in het brede domein van jeugd(gezondheid).
  • Integrale samenwerking binnen het brede sociaal domein, in het belang van het kind en het gezin.
    Gezonde en veerkrachtige generaties.

De komende jaren (2023-2026) zetten wij in op drie strategische thema’. Bekijk onze NCJ meerjarenbeleidsvisie 2023-2026

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.