Over ons

Zorg redt levens, preventie generaties

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is hét innovatie- en kenniscentrum voor de Jeugdgezondheidszorg. Ons doel: ieder kind kan gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Daarvoor zetten wij onze kennis en expertise in. Want ieder kind heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg.

Preventie is ons vak, gezonde generaties ons doel!

Bekijk onze video waarin ons verhaal wordt verteld. Word jij onze nieuwe bondgenoot? Neem contact met ons op.

Wat doet het NCJ?

Als onafhankelijk partner kunnen wij de organisaties die zich richten op de jeugdgezondheidszorg optimaal ondersteunen en versterken. Dit doen wij onder andere door:

  • Kennis te verbinden, duiden en delen.
  • Richtlijnen te ontwikkelen, onderhouden en verspreiden.
  • Preventie te agenderen en de jeugdgezondheidszorg blijvend op de maatschappelijke agenda te zetten.
  • Vernieuwing en professionele groei te stimuleren.
  • Het voortouw te nemen in een krachtige, landelijke aanpak van de maatschappelijk uitdagingen zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Dit doen we door stevig in te zetten op de preventieve pijlers hechtingouderschapweerbaarheid en gezondheid.

Daarnaast biedt het NCJ diverse trainingen en workshops, denken wij graag mee over diverse vraagstukken en bieden wij adviestrajecten en trainingen op maat. 

Voor wie?

Wij zijn er in de eerste plaats voor alle professionals binnen de JGZ. Daarnaast adviseren wij iedereen die de Nederlandse jeugd, vanaf preconceptie) t/m adolescentie, gezond wil houden of hun gezondheid wil bevorderen. Kortom: iedereen die samen met ons gezonde generaties wil creëren.

Changemakers

De adviseurs van het NCJ zijn changemakers. We signaleren, confronteren en inspireren. Gevraagd en ongevraagd. We laten zien dat er alternatieven zijn voor de huidige manier van denken en werken in de JGZ. Wij zijn ervan overtuigd dat we ook iets voor jou kunnen betekenen! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Maak kennis met ons team

Bestuur

Het NCJ is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vijf leden: drie gekozen op voordracht van GGD GHOR Nederland, ActiZ, de beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA, en twee vanuit de wetenschap en het openbaar bestuur.
Maak kennis met ons bestuur

Deel dit met je netwerk

Voor wie?

Het NCJ is er in eerste instantie voor professionals.

Meerjarenvisie 2023-2026

Zorg redt levens, preventie generaties. Samen voor het kind! Vanuit onze meerjarenvisie 2023-2026 zetten we de komende jaren in op drie strategische thema's: Betrokken gemeenschap, Waardevol vakmanschap en Kennisgedreven praktijk.

Bekijk onze meerjarenvisie > 

Ter ere van ons 10-jarig bestaan maakte het NCJ samen met ZonMw een magazine voor de JGZ. Lees hier het magazine online. Liever een magazine thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op.