Missie & visie

Missie

Onze missie:
“Elk kind heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg. Onvoorwaardelijk!”

Visie

Om deze missie te bereiken is een sterke uitvoeringspraktijk en een stevige positie van de JGZ in het sociale en medische domein wat het NCJ betreft noodzakelijk. Dit wordt alleen bereikt door intensieve en slimme samenwerking tussen JGZ-organisaties onderling en tussen de JGZ en andere sectoren. Door richting te geven, te verbinden, initiëren, ondersteunen, faciliteren, adviseren en stimuleren, draagt het NCJ hier aan bij.

Om die krachtige uitvoeringspraktijk en sterke positionering van de jeugdgezondheidszorg te bereiken werken we met 3 strategische thema’s. Deze thema''s worden beschreven in ons meerjarenbeleidsplan 2019-2022:

  • Impactvolle Praktijk 
  • Waardevol Vakmanschap 
  • Slimme Samenwerking 

Lees meer in ons meerjarenbeleidsplan

 

Ambities

Voortvloeiend uit onze visie en missie hebben wij een innovatie ambitie en een kennis ambitie geformuleerd waar wij ons vol enthousiasme voor inzetten. Voor alle kinderen van nu, de ouders van morgen. Onvoorwaardelijk.

Innovatie ambitie

In onze samenleving waar sociale en technologische ontwikkelingen elkaar continu opvolgen, is het NCJ de ‘go to’ voor iedereen die werkt aan innovatie voor een vitale en veerkrachtige jeugd. Het NCJ is expert en koploper in innovatie van preventie binnen het jeugddomein.

Kennis ambitie

Het NCJ is expert op het gebied van preventie binnen het jeugddomein. We vertalen, verbinden en verrijken kennis en stimuleren evidence based werken voor een impactvolle praktijk. We kennen (de ontwikkelingen in) de JGZ, signaleren lacunes en wij initiëren, agenderen en duiden onderzoek en stimuleren samenwerking hierbij.

 

Deel dit met je netwerk

Strategische thema's

Meer weten over onze strategische thema's? 
Lees meer