Implementatie

Om M@ZL goed te implementeren en te borgen biedt het NCJ ondersteuning en scholingen aan JGZ-organisaties. Landelijk wordt er scholing aangeboden. Wil jij ook meer doen aan ziekteverzuim in jouw werkgebied? Neem contact op met Mark Weghorst.

Scholing

Om M@ZL uit te kunnen voeren moeten jeugdartsen opgeleid worden. Deze scholing duurt 2 dagen en wordt georganiseerd door het NSPOH. Je wordt getraind in hoe de methodiek van M@ZL werkt, hoe je ziekte kunt vertalen naar participatiemogelijkheden en in het voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders. Ook word je getraind in hoe hierin het kind- en ouderperspectief meegenomen kunnen worden. Voor meer informatie en de eerstvolgende data, neem contact op met Mark Weghorst.

Redenen voor JGZ-organisaties om M@ZL te implementeren

  • In het nieuwe Basispakket JGZ wordt aandacht voor ziekteverzuim verplicht gesteld.
  • M@ZL is effectief gebleken en staat voor kwaliteit: M@ZL is een landelijk erkende methodiek (erkenning I-databank), een in de praktijk ontwikkelde en bewezen zinvolle methodiek (practice-based), die stapsgewijs is uitgewerkt, ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit. 
  • Werken met M@ZL is integraal werken: De jeugdarts dient als schakel tussen gemeente, eerstelijnszorg, sociale sector, school en burger en werkt vanuit een breed referentiekader (met aandacht voor verschillende leefgebieden, volgens het ICF-CY model).
  • M@ZL sluit aan bij de nieuwe jeugdwet: Bij de uitvoer van M@ZL is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid evan en intensieve en autonome samenwerking tussen gemeenten, scholen en de JGZ.
  • M@ZL sluit aan bij de doelen en de behoeften van het onderwijs: M@ZL optimaliseert namelijk onderwijskansen door passend onderwijs en zorg.

Heb je vragen of wil je vrijblijvende informatie over het implementeren van M@ZL? Neem contact op met Mark Weghorst.

Vergoeding beheer

De vergoeding is gebaseerd op aantal inwoners in het werkgebied van de M@ZL organisatie.

< 1 miljoen inwoners en 1 gemeente €3000,-
< 1 miljoen inwoners en meerdere gemeenten €4500,-
> 1 miljoen inwoners €6000,-   

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
M@ZL

Nathalie Drost

Telefoon: 06 - 53 97 55 82

E-mail: mazl@ncj.nl