Implementatie

Om M@ZL goed te implementeren en te borgen biedt het NCJ ondersteuning en scholingen aan JGZ-organisaties. Landelijk wordt er scholing aangeboden. Wil jij ook meer doen aan ziekteverzuim in jouw werkgebied? Neem contact op met Inge Oreel. 

Scholing

Om M@ZL uit te kunnen voeren moeten jeugdartsen opgeleid worden. Deze scholing duurt 2 dagen en wordt georganiseerd door het NCJ.  Je wordt getraind in hoe de methodiek van M@ZL werkt, hoe je ziekte kunt vertalen naar participatiemogelijkheden, en in het voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders. Ook word je getraind in hoe hierin het kind- en ouderperspectief meegenomen kunnen worden. Voor meer informatie en de eerstvolgende data, neem contact op met Inge Oreel.

Redenen voor JGZ-organisaties om M@ZL te implementeren

  • In het nieuwe Basispakket JGZ wordt aandacht voor ziekteverzuim verplicht gesteld.
  • M@ZL is effectief gebleken en staat voor kwaliteit: M@ZL is een landelijk erkende methodiek (erkenning I-databank), een in de praktijk ontwikkelde en bewezen zinvolle methodiek (practice-based), die stapsgewijs is uitgewerkt, ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit. 
  • Werken met M@ZL is integraal werken: De jeugdarts dient als schakel tussen gemeente, eerstelijnszorg, sociale sector, school en burger en werkt vanuit een breed referentiekader (met aandacht voor verschillende leefgebieden, volgens het ICF-CY model).
  • M@ZL sluit aan bij de nieuwe jeugdwet: Bij de uitvoer van M@ZL is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid evan en intensieve en autonome samenwerking tussen gemeenten, scholen en de JGZ.
  • M@ZL sluit aan bij de doelen en de behoeften van het onderwijs: M@ZL optimaliseert namelijk onderwijskansen door passend onderwijs en zorg.

Heb je vragen of wil je vrijblijvende informatie over het implementeren van M@ZL? Neem contact op met Inge Oreel.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Inge Oreel

Telefoon: 06 - 20 23 18 62

E-mail: ioreel@ncj.nl