Nieuws 29 september 2021

Werk aan weerbaarheid

De scholen zijn weer begonnen en daarmee krijgen we steeds meer zicht en grip op de opgaven die er liggen na corona. Vooral op het gebied van weerbaarheid (veerkracht, mentale gezondheid, etc.) is er noodzaak en zijn er kansen om aan de slag te gaan. De sector jeugdgezondheid kan scholen en gemeenten hierbij actief helpen.

Je Brein de Baas?!

In het voorjaar van 2021 is met behulp van de sector en grote inspanning van de GGD Regio Utrecht een eerste lespakket gemaakt over stress en gevoel: Je Brein de Baas?!. Voor de zomervakantie heeft VWS de uitbreiding van deze lessen goedgekeurd. Momenteel wordt er hard gewerkt aan uitbreiding van die eerste twee lessen. De JGZ, gezondheidsbevorderaars en een mooie expertgroep vinden elkaar in het maken van films, het ontwikkelen van opdrachten voor in de klas en het schrijven van handreikingen.

Bijzonder aan dit materiaal is dat het gemaakt wordt vanuit het oogpunt van universele preventie: de lessen sluiten aan op de aanwezige competentie van docenten en mentoren. Zij kunnen met de video’s, de opdrachten en de handleiding zelf in hun klas aan de slag. De JGZ staat hen daarbij ten dienst: niet in het uitvoeren van die lessen, maar wel bij aanvullende vragen die voort kunnen komen uit de bespreking in de klas.

Met dit lesmateriaal worden onderwerpen als stress, gevoel, leren, plannen, groepsfunctioneren en sociale steun bespreekbaar gemaakt. Zo wordt het iets waar leerlingen het op school gewoon over kunnen hebben met de mentor. Het lesmateriaal is kosteloos te gebruiken, al krijgen we graag inzicht in het gebruik. Met dat inzicht kunnen we namelijk ook zorgen voor de procesevaluatie en de onderbouwing van het lesmateriaal. Daarmee kan het een plek krijgen in het aanbod van de gezonde school.

BEKIJK HET LESMATERIAAL

Expeditie Veerkracht

Waar Je Brein de Baas?! de veerkracht kan versterken zijn er nog meer activiteiten die een rol spelen in het versterken van de veerkracht. Augeo heeft samen met Kinderpostzegels ‘Expeditie veerkracht’ ontwikkeld: een toegankelijk programma voor de basisschool over veerkracht.

BEKIJK ‘EXPEDITIE VEERKRACHT’

Klaar voor de Toekomst

In het programma ‘Klaar voor de Toekomst’ gaan we op 7 oktober in een expertmeeting met een grote groep verkennen wat we al weten, met welke zaken we als JGZ aan de slag willen en maken we vanuit die expertmeeting materiaal waar de JGZ naar kan verwijzen, haar informatie kan ophalen en het gesprek met met name jongeren kan aangaan.

In ‘Klaar voor de Toekomst’ spelen weerbaarheid, veerkracht en mentale gezondheid een belangrijke rol. Wat geven we jongeren mee wanneer we als JGZ onze rol afbouwen. Hoe zorgen we dat jongeren echt klaar voor hun toekomst zijn en wat kunnen we daarin nog meer doen.

MELD JE AAN

JongerenHulpOnline

In de zomer van 2020 werd, vanwege de toenemende vraag van jongeren om (mentale) hulp, samen met Alles is Gezondheid de website JongerenHulpOnline opgezet. Inmiddels zijn we met een doorontwikkeling van de website bezig. Op JongerenHulpOnline brengen we goede hulp binnen handbereik en zorgen we ervoor dat jongeren op een eenvoudige manier hun weg vinden in het aanbod van online, gratis hulpbronnen.

Met diverse hulplijnen, jongeren en experts zijn we in gesprek over de beste manier om de hulp voor jongeren goed in beeld te brengen. Op 6 oktober is er een (fysieke) netwerkbijeenkomst waarin we de stand van zaken toelichten en hulplijnen en geïnteresseerden meenemen in de ontwikkelingen.

MELD JE AAN

Steunpakketten vanuit de rijksoverheid

Er zijn momenteel verschillende steunpakketten door het Rijk beschikbaar gesteld om te voorzien in de gevolgen van corona. Er wordt in coalities samengewerkt aan praktijkkaarten rond welbevinden, gelijke kansen, thuiszitters en de informatie om op een goede manier interventies te kiezen wordt in gezamenlijkheid opgepakt.

Voor de JGZ betekenen deze steunpakketten vooral iets in hun samenwerking met scholen en gemeenten. De adviserende en duidende rol van de JGZ is juist nu nodig om op een weloverwogen manier de keuzes te kunnen maken. Juist nu kun jij als JGZ-professional jouw toegevoegde waarde laten zien.

Neem daarbij ook de (gratis beschikbare) interventies zoals ‘Je Brein de Baas?!’ en ‘Expeditie Veerkracht’ mee. Het kan de drempel om te gaan investeren op het welbevinden van jeugdigen verlagen en geldt als mooie opstap voor een keuze in verdere interventies.

MEER OVER DE STEUNPAKKETTEN

 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.