Weerbaarheid

Weerbaarheid is een belangrijke beschermende factor voor jeugdigen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Hier lees je wat jij als professional kunt bijdragen om samen met jeugdigen te werken aan die weerbaarheid. Weerbare jeugdigen zijn in staat met eisen van de samenleving om te gaan, zelfstandig keuzes te maken en met tegenslagen om te gaan. Weerbaarheid is één van de vier pijlers uit de landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda.

Over weerbaarheid

Wat verstaan we onder weerbaarheid, waarom is dit belangrijk en hoe werken we aan weerbaarheid? 

Lees meer over weerbaarheid

JGZ en weerbaarheid

Wat kan de JGZ bijdragen aan het ontwikkelen van de weerbaarheid van jeugdigen? En welke actierichtingen zijn er per leeftijdsgroep? Als JGZ-professional heb je een belangrijke rol.

Wat kun jij doen?

Inspiratie en tools

Ter inspiratie om met weerbaarheid in je eigen organisatie aan de slag te gaan delen we kennis ter verdieping op het onderwerp. Deel ook jouw inspirerende voorbeelden met ons via mweghorst@ncj.nl.

Laat je inspireren


Advies op maat

Wil je meer weten over weerbaarheid, overleg of advies over de aanpak in jouw gemeente of organisatie? Neem contact op met het NCJ.

Contactpersoon

Mark Weghorst

Telefoon: 06 - 25 39 01 13

E-mail: mweghorst@ncj.nl