Nieuws 27 oktober 2022

Webinar: e-consulten in de praktijk

Deze zomer zijn de opbrengsten en ervaringen van het onderzoeksproject naar e-consulten in de JGZ gedeeld in een door ActiZ georganiseerde webinar.

Zorgpad ‘e-consulten’ in de JGZ, kan dat? was een vraag die vorig jaar in het innovatiespel aan bod is gekomen. Inmiddels is er meer kennis beschikbaar gekomen die bijdraagt aan het beantwoorden van deze vraag. Deze zomer hebben de onderzoekers samen met Yunio, een bij het onderzoek betrokken JGZ-organisatie, de opbrengsten en ervaringen van het onderzoeksproject naar e-consulten in de JGZ gedeeld in een door ActiZ georganiseerde webinar. 

Kijk het webinar hieronder terug:

Webinar E-consulten in de praktijk

Ouders met kleine kinderen hebben niet allemaal dezelfde ondersteuningsbehoefte. Om als jeugdgezondheidszorg nog meer aan te sluiten bij ouders is het wenselijk om minder te doen waar minder nodig is om zo meer te kunnen doen waar meer nodig is.

Het zorgpad ‘e-consulten’ is ontwikkeld met professionals, ouders en wetenschappers. Na de ontwikkelfase is een pilot uitgevoerd, om de haalbaarheid van het zorgpad ‘e-consulten’ in de dagelijkse praktijk uit te testen, waaruit bleek dat ouders enorm tevreden waren over het zorgpad ‘e-consulten’. Professionals daarentegen veel minder, zij hadden gedurende de pilotfase te maken met de nodige technische problemen, en konden zich niet voorstellen dat ouders over dit nieuwe aanbod tevreden zouden zijn. Echter, de mening van ouders motiveerde de professionals om toch door te gaan met het zorgpad ‘e-consulten’. Met de kennis en ervaring uit de ontwikkelfase en haalbaarheidsstudie was het tijd voor de volgende stap en hebben we een vervolgonderzoek opgezet om de waarde van het e-consult ten opzichte van een bezoek aan het consultatiebureau te onderzoeken.

Met dit zorgpad krijgen ouders gevalideerde vragenlijsten via een ouderportaal aangereikt om objectief naar de ontwikkeling van hun kind en opvoedsituatie te kunnen kijken en met het invullen van de vragenlijsten vullen ze zelf het dossier in. Hierop volgt zo ver mogelijk geautomatiseerde digitale feedback vanuit de jeugdgezondheidszorg. Met als gevolg dat ouders bewuster gaan kijken naar de ontwikkeling van hun kind, meer gaan zien en meer de regie kunnen nemen.

In de gerandomiseerde trial is het e-consult vergeleken met een bezoek aan het consultatiebureau. Hieruit blijkt het e-consult voor een zorgvuldig, geselecteerde groep ouders met jonge kinderen echt een passend alternatief zonder negatieve consequenties voor de ontwikkeling en veiligheid van deze kinderen. Alle op deze manier bereikte kinderen blijven goed in beeld. Terwijl de vrijkomende tijd voor andere kinderen ingezet kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften.

Lees verder over het onderzoek op de website van ZonMw of in het draaiboek implementatie waarin de resultaten en opgedane ervaring in minder wetenschappelijke taal en meer gericht op implementatie binnen de jeugdgezondheidszorg beschreven is. In het draaiboek implementatie is ook een rekentool opgenomen. Hieraan kunnen eigen organisatie-specifieke kenmerken worden toegevoegd om zo een kostenindicatie te berekenen, met daarbij binnen welk termijn de vrijkomende tijd verwacht kan worden.

Meer weten?

Ingrid Staal

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Ingrid Staal

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.