Nieuws 28 januari 2021

Zorgpad ‘e-consulten’ in de JGZ, kan dat?

Door de opvoed- en opgroeisituatie van elk kind systematisch en samen met ouders in kaart te brengen, kan ondersteuning op maat geboden worden. Dit was de aanleiding voor het project ‘Zorgpaden in de JGZ’. In dit project is het zorgpad ‘e-consulten’ ontwikkeld en getest. Ouders waren uiterst positief over dit zorgpad. Dit gaf aanleiding tot vervolgonderzoek, waarin het e-consult vergeleken wordt met een fysiek consult op het consultatiebureau. Het JGZ E-Innovatiespel staat komende week in het teken van het zorgpad e-consulten.

Four kids hanging out together in the garden

Ontwikkeling van het zorgpad

Het promotieonderzoek ‘Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen: een gestructureerde dialoog met ouders’ liet zien dat met de SPARK-methode (een gestructureerd vraaggesprek met ouders) op een valide en betrouwbare manier de opvoed- en opgroeisituatie in kaart wordt gebracht. In gezamenlijke besluitvorming tussen ouders en JGZ professional kwam een deel tot de conclusie dat er meer aandacht en zorg nodig was. Terwijl bij een grote groep ouders voor het vervolgaanbod juist behoefte was aan minder, dan wel andere manieren van contact en in de mogelijkheden van de JGZ qua contact aanbod minder variatie zat. Dit was de aanleiding voor het project ‘Zorgpaden in de JGZ’ dat in 2013 is uitgevoerd. Eerst werd een zorgpad ontwikkeld voor kinderen met laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen, om aan te sluiten op behoeften van ouders uit deze groep. Hiermee ontstond tevens de mogelijkheid om tijd vrij te maken voor gezinnen die meer aandacht en zorg nodig hebben. Het zorgpad ‘e-consulten’ is ontwikkeld samen met professionals, ouders en wetenschappers.

Een e-consult, wat is dat precies?

Met het zorgpad ‘e-consulten’ krijgen ouders vanuit de JGZ tools, gevalideerde vragenlijsten via een ouderportaal, aangereikt om objectief naar de ontwikkeling van hun kind en opvoedsituatie te kunnen kijken. Hierop volgt digitaal feedback vanuit de JGZ. Dit kan een bevestiging zijn dat alles naar verwachting verloopt, al dan niet aangevuld met een digitaal advies of antwoord op vraag van ouders. Bij signalen kan de digitale feedback ook bestaan uit een voorstel richting ouders om een afspraak in te plannen. Passend bij de nieuwe regierol van ouders hebben zij uiteraard ook altijd de mogelijkheid om het initiatief te nemen voor een afspraak. Op deze manier vullen ouders mede het dossier van hun kind in. Door het proces van het zorgpad ‘e-consulten’ zover mogelijk te automatiseren komt tijd vrij waarmee meer aandacht en zorg kan worden gegeven aan gezinnen die dat nodig hebben. Terwijl het contact behouden blijft met de groep die met minder aandacht en zorg toe kan en wil.

Wat weten we nu?

Het zorgpad ‘e-consulten’, getest in de JGZ-praktijk, geeft ouders handvatten om de ontwikkeling van hun kind en de opvoeding objectief te beoordelen. Het blijkt goed mogelijk om kinderen met een laag risico op deze manier te volgen. Ouders waren zeer tevreden over het e-consult. Dit motiveerde professionals om door te gaan met e-consulten, ondanks hun eigen negatief gekleurde ervaringen. Het maken van een valide en betrouwbare inschatting van zorgbehoefte en de mate van risico, zoals met de SPARK-methode gebeurt, is belangrijk voor de selectie en toeleiding naar het zorgpad ‘e-consulten’. Voorafgaand aan brede implementatie zijn de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de waarde van het e-consult belangrijk.

Wat weten we straks?

In het vervolgonderzoek ‘Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial’ wordt een e-consult uit het zorgpad ‘e-consulten’ vergeleken met een fysiek consult op het consultatiebureau. Kinderen waarvoor dit zorgpad passend is volgens de JGZ professional én de ouders en die mee willen doen met het onderzoek, worden geloot. De helft van de deelnemers ontvangt een uitnodiging voor een e-consult en de andere helft wordt uitgenodigd op het consultatiebureau. De resultaten van beide groepen worden met elkaar vergeleken wat betreft: een goede gezonde en veilige ontwikkeling van de kinderen, het bereik, de mening van ouders en jeugdverpleegkundigen en de tijdsinvestering die nodig is voor het uitvoeren van het e-consult en fysieke consult. In het voorjaar 2021 worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht.

Onze stip op de horizon: Ouders worden met het aanreiken van digitale middelen, zoals een e-consult, binnen een ouderportaal gefaciliteerd, waarmee ouders zelf de regie kunnen nemen, keuzes kan maken en het kinddossier mee invult. JGZ professionals kunnen, door gebruik te maken van e-consulten, hun tijdsbesteding anders verdelen. Door op een valide en betrouwbare wijze onderscheid te maken tussen laag, verhoogd en hoog risico kinderen (zoals met de SPARK-methode) kunnen zij met de kinderen die een laag risico hebben via digitale wegen contact onderhouden, als ouders aangeven dat dit voor hen een passende manier is. Hierdoor blijven alle kinderen in beeld en kunnen kinderen met een verhoogd en hoog risico meer aandacht krijgen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Arina Brunekreeft of Ingrid Staal.

Meer weten?

Ingrid Staal

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Ingrid Staal

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.