Nieuws 22 maart 2018

VoorZorg vernieuwd

In afstemming met de Universiteit van Denver gaat VoorZorg zelfstandig verder in Nederland. De Nederlandse uitvoering wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De overgang is per 1 april 2018 en dan wordt ook de Nederlandse uitstraling, het nieuwe beeldmerk en het aangepaste materiaal officieel van kracht. De lancering met betrokken organisaties en VoorZorgverpleegkundigen is in de eerste week van maart geweest en zeer positief ontvangen.

Dat betekent ook dat alle informatie op www.voorzorg.info geactualiseerd wordt. We verzoeken je om www.voorzorg.info na 1 april 2018 te raadplegen voor actuele informatie en downloads.  Hier kun je ook altijd de meest recente informatie vinden.

Doelstellingen van VoorZorg

De doelstellingen en bewezen effectieve aanpak zijn onveranderd van kracht:

 • Voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces;
 • Verbetering gezondheid en ontwikkeling van het kind;
 • Verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk.
 • Door professionele specifiek opgeleide verpleegkundigen, met permanente scholing en training, op basis van vertrouwen en een intensief huisbezoek programma.

VoorZorg: evidence based effectief

VoorZorg is een preventief programma ter ondersteuning bij zwangerschap en ontwikkeling van kind en gezin bij zeer kwetsbare zwangeren. Dat wil zeggen: bij vrouwen die te maken hebben met een cumulatie van risicofactoren. Het programma is evidence based effectief bij jonge vrouwen, zwanger van hun eerste kind.

Voor andere zeer kwetsbare zwangeren (waar al wel kinderen zijn) wordt nu in de Nederlandse situatie  gekeken of het mogelijk is om op dezelfde basis een aanpassing van VoorZorg te maken.

Effectieve elementen in VoorZorg zijn:

 • De lange duur van het programma: van vroeg in de zwangerschap tot het kindje 2 jaar is (1001 kritieke dagen in een mensenleven);
 • De intensiteit van het programma: 40-60 huisbezoeken;
 • Aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënte en het gezin;
 • Het opbouwen en onderhouden van een wederzijdse langdurige hechtingsrelatie tussen de VoorZorgverpleegkundige en de cliënte;
 • De brede theoretische onderbouwing;
 • De multisysteem benadering: 9 ontwikkel topics.

Tijdig starten met effectieve interventies

Indien er sprake is van een cumulatie van risicofactoren hebben kinderen niet de garantie om een zo goed mogelijke opvoeding te genieten en is de kans op kindermishandeling, het ontwikkelen van psychische stoornissen of het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen groter. Het is van belang om een zorgwekkende opvoedingssituatie te voorkómen of op te heffen door zo spoedig mogelijk te starten met effectieve interventies. Des te eerder gestart wordt met effectieve interventies, des te kleiner is de kans op het ontstaan van schade in de zwangerschap, opvoedingsonmacht, kindermishandeling, psychische stoornissen en de ontwikkeling van gedragsproblemen. Door al in de zwangerschap een inter­ventie te plegen, kan worden voorkomen dat een kind en een gezin in een neerwaartse spiraal raken en kunnen schadelijke effecten beperkt blijven. Hierbij geldt dat hoe jonger effectieve ondersteuning ingezet wordt, des te meer kans op effect. En bij zo vroeg mogelijk wordt bedoeld: preconceptioneel, in de zwangerschap en in de jonge kinderjaren.

JGZ Preventieagenda

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.