Nieuws 16 juli 2015

Vooraankondiging Congres Jeugd in Onderzoek 14 maart 2016

Op maandag 14 maart 2016 vindt het congres Jeugd in Onderzoek 2016 plaats. Thema dit jaar is ‘Verbinden met kennis: van preventie tot jeugdhulp’. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Jeugd in Onderzoek is de ontmoetingsplek voor onderzoekers, professionals, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en managers uit de gehele brede jeugdsector en vindt dit jaar plaats in 1931 – Congrescentrum Brabanthallen in ’s Hertogenbosch.

Verbinden met kennis
In de evaluatie van het congres Jeugd in Onderzoek 2015 is bijna unaniem aangegeven dat het volgende thema iets te maken moet hebben met ‘één jaar na de transitie’. Daarom richten we ons in 2016 op ‘wat heeft de transitie gebracht?’ en ‘hoe speelt kennis hierin een rol?’.

De decentralisatie heeft tot doel dat er domeinoverstijgend gewerkt wordt. Dat er verbindingen worden gelegd tussen domeinen en disciplines, waaronder preventie en jeugdhulp. Kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat hierbij om vraagstukken als samenwerking, cliëntgericht werken, professionele ontwikkeling, veranderende beroepen en functies, samenwerking tussen professionals en tussen instellingen, multidisciplinaire aanpak en bijvoorbeeld prikkels tot integrale aanpak in contractering en sturing.

Oktober: indienen van deelsessies en aanmelden
Op Jeugd in Onderzoek kunt u, naast het plenaire gedeelte, verschillende workshops, masterclasses, netwerktafels en posterpresentaties bezoeken. In de komende periode werken wij dit verder uit.

Begin oktober zal er een oproep uitgaan tot het indienen van deelsessies zoals een workshop, masterclass, netwerktafel of posterpresentatie. Deze deelsessies moeten uiteraard passen binnen de thematiek van het congres. Informatie hierover vindt u tegen die tijd op de website van het congres. Vanaf oktober is het ook mogelijk u aan te melden voor het congres

Organiserende partijen
Het congres Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, TNO en ZonMw.

Meer informatie:
Website Jeugd in Onderzoek

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.