Nieuws 19 december 2018

Vertrouwensrelatie als werkzaam element van VoorZorg

Elle Struijf, adviseur VoorZorg bij het NCJ legt in haar interview met ZonMw uit waarom VoorZorg werkt en wat volgens haar de werkzame elementen zijn. Het interview van Elle is één van de zeven uit een serie waarin professionals in de jeugdsector aan het woord komen. Zij vertellen hoe het effectonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd direct bijdraagt aan het verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders.

Elle is een groot pleitbezorger van VoorZorg. De samenhang van alle elementen maakt dat de aanpak van VoorZorg  werkt, zegt ze. Ze benoemt de meerwaarde van het onderzoek van het consortium.

‘Ik geloof in evidence based werken. Als je de werkzame elementen met onderzoek kunt achterhalen, kun je die ook in andere interventies gebruiken. Ik voel me erg betrokken bij deze vrouwen en hun kinderen. Kindermishandeling levert veel persoonlijk en maatschappelijk leed op. Dat te voorkomen vind ik zo belangrijk dat ik meedoe met het onderzoek.’

Elle hoopt dat de onderzoeksresultaten gemeenten zullen overtuigen van het nut om programma’s als VoorZorg in te zetten bij meisjes en vrouwen ‘at risk’. ‘Dat is onze uitdaging. Een kind uit huis plaatsen kost veel geld. Ziektekosten door mishandeling kunnen sterk oplopen. Denk aan ongelukken, spoedeisende hulp, ggz. Het is een relatief eenvoudige, effectieve aanpak, die veel oplevert. Volgens onderzoek, onder meer van het Verweij-Jonker Instituut uit 2012, is het rendement minimaal 20%. Nog los van de menselijke winst.’

Lees hier het interview >

Wat is VoorZorg?

VoorZorg is een vrijwillig preventief programma dat bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door een hiertoe opgeleide VoorZorgverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. Jonge vrouwen in een situatie met cumulatie van risico’s en zwanger van hun eerst kind, krijgen, tijdens hun zwangerschap tot hun kind twee jaar wordt, ondersteuning op diverse levensterreinen en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, gericht op het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen. Voor andere zeer kwetsbare zwangeren (waar al wel kinderen zijn) wordt nu in de Nederlandse situatie gekeken of het mogelijk is om op dezelfde basis een aanpassing van VoorZorg te maken.

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn:

  • primaire preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen;
  • verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
  • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind;
  • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Bekijk hier de factsheet van VoorZorg >

JGZ Preventieagenda

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland ontwikkelde het NCJ de JGZ Preventieagenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.