Nieuws 25 februari 2021

Update wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ en campagne Kansrijke Start

Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ nog niet gepland. Daarom wordt nu uitgegaan van een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Het NCJ is gevraagd een handreiking te ontwikkelen. Ook lanceerde VWS afgelopen week de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ vanuit het programma Kansrijke Start. Met als doel van de campagne het verlagen van de drempel voor aanstaande ouders in een kwetsbare situatie om met hun zorgverlener (zoals huisarts, verloskundige, jeugdverpleegkundige) over zorgen te praten. De JGZ speelt een belangrijke rol in vroegtijdige ondersteuning via onder andere het prenataal huisbezoek.

Update: Wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’

Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de psycho-sociale factoren betreft.
Lees de volledige update

Ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel heeft VWS het NCJ de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. De handreiking dient als leidraad en ondersteuning voor de betrokken stakeholders bij de implementatie en uitvoering van het prenatale huisbezoek bij zwangeren in kwetsbare situatie door de JGZ. Wil je meedenken of input leveren voor de handreiking? Mail NCJ-adviseur Elle Struijf via estruijf@ncj.nl.

Bekijk ook eerdere berichten over de wetswijziging:

Praktijkverhalen gezocht

Ben je als regio of organisatie bezig met het inrichten van het prenataal huisbezoek door de JGZ en zou je deze ervaring willen delen met andere regio’s? Stuur dan een email naar de Dienstpostbus Kansrijke Start. We nemen jouw ervaring(en) graag mee in onze nieuwsbrief.

Campagne Kansrijke Start: ‘Mamaliefde en Papaliefde is …’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ vanuit het programma Kansrijke Start gelanceerd. Het doel van de campagne – en de communicatiemiddelen in de toolkit – is het verlagen van de drempel voor aanstaande ouders om met hun zorgverlener (zoals huisarts, verloskundige, kraamzorg, jeugdverpleegkundige) over hun zorgen te praten. Want door zorgen te delen, kan er samen gezocht worden naar oplossingen om stress te verminderen. Er zijn diverse middelen beschikbaar ter inspiratie en om te delen binnen jouw JGZ-organisatie (o.a. posters voor in de spreekkamer). Bekijk bijvoorbeeld:

Preventieve interventies

Stevig Ouderschap en VoorZorg zijn preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen. Deze interventies kunnen vanaf vroeg in de zwangerschap en de jonge levensjaren van een kind worden ingezet.

Door het inzetten van erkende interventies en methodieken kunnen ouders die dat nodig hebben, de steun krijgen die zij nodig hebben. Erkende interventies zijn gebaseerd op onderbouwde theorieën en werkzame elementen en hebben zich al bewezen in de praktijk. Het beste resultaat behalen we door te doen wat werkt!
Bekijk de NCJ brochure ‘Preventieve interventies’

JGZ Preventieagenda

Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda. Via de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid zetten wij in op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken die een bedreiging voor kinderen kunnen zijn. Zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.
Bekijk het themadossier JGZ Preventieagenda

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.