Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Elle Struijf adviseur
Telefoon: 06 - 18 63 26 36
E-mail: estruijf@ncj.nl

Prenataal huisbezoek voor kwetsbare zwangeren en gezinnen

maandag 07 september 2020

Het ministerie van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Voor de uitvoering en invulling van het prenatale huisbezoek wordt van de geboortezorg en JGZ-organisaties verwacht dat zij zich gezamenlijk optimaal inspannen om vroegtijdig op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste professional het prenataal huisbezoek in te zetten. Hoe kunnen JGZ-organisaties dit aanpakken?

Margreet de Ruiter is stafverpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid. Voorheen was zij bestuurslid van het NCJ. In een interview vertelt zij meer over de aanpak van GGD Gelderland-Zuid rondom dit wetsvoorstel. In dit interview geeft antwoord op, onder andere, de volgende vragen:

  • Wat betekent het huisbezoek aan (aanstaande) ouders voor GGD Gelderland-Zuid?
  • Hoe ziet de samenwerking rondom het prenataal huisbezoek er momenteel uit?
  • Op welke manier bereid GGD Gelderland-Zuid zich voor op de wetswijziging WPG?
  • Op welke manier werken jullie nu samen met VSV's (verloskundig samenwerkingsverband)?

Benieuwd naar de antwoorden op deze (en nog veel meer) vragen rondom de aanpak van GGD Gelderland-Zuid over het wetsvoorstel voor het prenataal huisbezoek? Lees het gehele interview en ga ook aan de slag met het inrichten van de aanpak rondom het prenataal huisbezoek in jouw regio.

Lees het interview met Margreet de Ruiter >

Bekijk ook: