Nieuws 30 november 2018

Themadossier weerbaarheid ‘in de maak’

Met de JGZ Preventieagenda zetten we in op vier preventiepijlers: hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid. Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan. De pijlers hechting en ouderschap hebben al een eigen themadossier. Gewerkt wordt nu aan het themadossier weerbaarheid.

In september is NCJ-adviseur Mark Weghorst gestart met de ontwikkeling van de pijler weerbaarheid. Daarvoor zijn een aantal stappen gezet en acties ondernomen:

  • symposia en congressen worden bezocht (o.a. het congres De waarde van Veerkracht op 13 december a.s.
  • deelname aan de co-creatie sessie van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (Gezonde Weerbare generatie van de toekomst)
  • In samenwerking met het NJi, NJR, Alles is Gezondheid en VWS wordt een expertmeeting over mentale gezondheid georganiseerd (3 december). 
  • Netwerksessies bij gemeenten over weerbaarheid met lokale partners.

Brainstorm

Maandag 19 november jl. troffen een aantal JGZ-professionals elkaar bij het NCJ om mee te denken over de ontwikkeling van de pijler. Daarbij werd duidelijk dat weerbaarheid een breed begrip is dat zijn verbindingen kent met alle pijlers en actieplannen van de JGZ Preventieagenda. De route naar verschillende externe verbindingen (landelijk via landelijke partijen, lokaal via gemeenten) waarmee invulling gegeven kan worden aan werken aan weerbaarheid werd nadrukkelijk ondersteund. Een eerste vervolgstap is een grotere bijeenkomst bij het NCJ in het voorjaar van 2019. Houd hiervoor onze agenda in de gaten.

2019

In het komend jaar van de JGZ Preventieagenda kunnen verschillende activiteiten verwacht worden. Zo zal de samenwerking met de partijen rond de expertmeeting mogelijk leiden tot een groter congres waarin aandacht is voor weerbaarheid, veerkracht en mentale gezondheid. Ook lokaal ondersteunen we samenwerking rond dit thema.

Bij het NCJ vinden bijeenkomsten plaats waarin we de invulling voor de JGZ verder vormgeven. We gaan het hebben over definities, we peilen de behoefte aan ondersteuning en kijken waar al activiteiten in dit kader plaatsvinden zodat we die kunnen versterken en het onderling leren kunnen stimuleren.

Contact

Mark Weghorst is projectleider van de pijler weerbaarheid. Wil je meedenken of heb je vragen? Neem contact met hem op via mweghorst@ncj.nl.

Bekijk ook:

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.