Nieuws 27 juni 2018

Terugblik op de Landelijke Actieweek Thuiszitters

1 t/m 8 juni was het de Landelijke Actieweek Thuiszitters, waarbij aandacht werd gegenereerd voor jongeren die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan. Vele mooie activiteiten hebben plaatsgevonden. Het mooie en opvallende is de aandachtsverschuiving rondom dit onderwerp. De focus ligt niet meer alleen op ongeoorloofd verzuim, maar juist ook op geoorloofd verzuim. Ook viel het op dat de vraag voor preventie groot is.

De Actieweek werd geopend door het aanbieden van een digitaal ‘boeket’ bloemen aan alle betrokken wethouders in Nederland. Met dit boeket inspireerden de PO- en VO-raad, de VNG, Ingrado en het NJI hen om in hun gemeente het onderwerp ’thuiszitters’ actief op te pakken.

Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan en zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

‘Dit ben ik. Portretten van thuiszitters’

In de Landelijke Actieweek Thuiszitters verscheen ook het magazine ‘Dit ben ik. Portretten van thuiszitters’ van Ingrado en het NJi. In deze publicatie worden de verhalen van tien voormalige thuiszitters in de leeftijd van 11 tot 19 jaar gedeeld om veel verschillende ketenpartners en bestuurders te inspireren om nog meer in actie te komen en thuiszitten echt tegen te gaan.

Bekijk het magazine ‘Dit ben ik. Portretten van thuiszitters’ >

Als je het magazine hardcopy wilt ontvangen, heeft het NCJ er enkelen beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Inge Oreel.

Thuiszitten aanpakken

Wil jij thuiszitten aanpakken? Het Actieplan Aanpak Schoolverzuim geeft veel aanknopingspunten die van waarde te zijn om als JGZ-professional vroegtijdig in actie te komen en geeft met name antwoord op wat te doen bij geoorloofd verzuim. Om schoolverzuim aan te pakken, is er op dit moment één beproefde methodiek: M@ZL. Dit is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht. Daarnaast is er een overzicht van hulpmiddelen, handreikingen en maatwerkoplossingen om thuiszitten aan te pakken.

Bekijk de hulpmiddelen voor het aanpakken van thuiszitters >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.