Nieuws 20 september 2023

Symposium ‘Waardengedreven werken in de JGZ’: het uitgebreide programma

Op woensdagmiddag 29 november organiseert het NCJ voor alle JGZ-ers het Symposium: “Professionals maken het verschil; over waardengedreven werken in de jeugdgezondheidszorg”. Naast onze inspiratiebijeenkomsten, die we twee keer per jaar aan iedereen die met jeugdigen en hun gezinnen werken aanbieden, komt tijdens dit symposium het waardengedreven werken in jouw dagelijkse praktijk aan bod.

Symposium ‘Professionals maken het verschil; over waardengedreven werken in de JGZ’

Naast onze inspiratiebijeenkomsten, die we twee keer per jaar aan iedereen die met jeugdigen en hun gezinnen werken aanbieden, komt tijdens dit symposium het waardengedreven werken in jouw dagelijkse praktijk aan bod. Ervaringsgericht leren met elkaar!

29 november 2023 13:00 - 17:00 NCJ, Churchilllaan 11 (7e verdieping) te Utrecht

Programma & workshops

Binnen het programma staan de 4 niveaus van ‘in verbinding zijn’ van waardengedreven werken centraal: Jezelf, de Ander, de Beroepsgroep/organisatie en de Maatschappij. Op al deze verschillende niveaus worden workshops aangeboden waarvoor je je kunt inschrijven.

Keynote spreker Sharon Stellaard (Onderzoeker en bestuurswetenschapper): Efficiënt en effectief- Hoe, waarom en met welke gevolgen slopen deze waarden het jeugddomein in?

Ervaar jij weleens een kloof tussen jouw professionele waarden en de vereisten die het systeem aan jouw handelen stelt? Wil je dit bespreekbaar maken maar mis je de taal om daar uitdrukking aan te geven? In deze lezing pakken we de herkomst uit van begrippen als ‘toegang’, ‘product’ en ‘zorgaanbieder’, en zetten deze naast de roep om meer professionele autonomie.

Keynote spreker Lea Bouwmeester:  “Als je meer van betekenis wilt zijn, sta dan vaker stil”

In tijden waarin alles in beweging is, is stilstaan belangrijker dan ooit. Want als je stilstaat zie je meer, kun je meer waarnemen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Stilstaan biedt ook ruimte om jezelf, anderen en de situatie te bevragen. Wat zijn dan slimme vragen die een arsenaal aan nieuwe mogelijkheden openen? Wat kunnen we leren van Nespresso als het om baanbrekende samenwerking gaat? En wat kunnen we samen beter dan alleen? Een verhaal opgebouwd vanuit praktijkvoorbeelden die steeds teruggrijpen op persoonlijk leiderschap, je eigen professionele instinct extreem serieus nemen en van daaruit het goede, goed doen.

Hélène Driessen: Hoe mindfulness ruimte kan scheppen voor waardengedreven werken

Hoe draagt mindfulness bij aan waardengedreven werken? Mindfulness gaat over bewust worden en ruimte creëren: Je leert bewuste aandacht te geven aan het huidige moment, vanuit een vriendelijke, niet-oordelende houding. Je leert met compassie naar jezelf en de ander te kijken. Dit bewustzijn ondersteunt je bij het werken vanuit je waarden. Deze workshop wordt gegeven door arts Maatschappij + Gezondheid en mindfulness trainer voor artsen Maastricht UMC Hélène Driessen.

Ingrid Staal: De autonome professional, bestaat die eigenlijk wel?

Een verkenning van ‘Wat professionele autonomie voor een ieder betekent’, welke waarde  eraan toegekend wordt en hoe deze waarde handen en voeten krijgt. Vervolgens verkennen de deelnemers de randvoorwaarden van professionele autonomie: ‘Wat is nodig om autonoom te kunnen zijn?’. ‘Wat zit hiervoor in mijn gereedschapskist als vakmens?’. Met de vraag ‘Wat kan ik zelf en wat kunnen we met elkaar met dit inzicht?’ zal de sessie worden afgesloten. Deze workshop wordt gegeven door onderzoeker en adviseur NCJ, jeugdverpleegkundige n.p., verplegingswetenschapper en PhD Ingrid Staal.

Ilse van Kemenade: Waardengedreven vakmanschap in actie!

Ervaar hoe je met de ”IK JIJ WIJ”-werkmethode van Wilde Kastanje waardengedreven werken praktisch toepast in je dagelijkse professionele gesprekken. Je houdt koers en zorgt ervoor dat de ander (klant, collega, samenwerkingspartner) zich echt begrepen voelt. Zo ontstaan inzichten en beslissingen die overeenstemmen met zowel jouw persoonlijke waarden als die van de klant. Deze workshop wordt gegeven door Ilse van Kemenade, trainer en actrice bij Wilde Kastanje Training & Opleiding. Ze is gespecialiseerd in gespreksvoering bij de aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jurja Steenmeijer: Een moreel kompas voor een ethisch sensitieve praktijk

Ethische overwegingen in de praktijk zijn belangrijk, maar vaak onuitgesproken. Toch is het zinvol om ethiek te bespreken. Een moreel kompas maakt een gesprek toegankelijk, stimuleert reflectie en bewustwording, en verbetert de ‘ethische sensitiviteit’ van professionals. In deze workshop onderzoekenen we samen met Jurja Steenmeijer, Adviseur Ethiek en professionalisering BPSW, via interactieve oefeningen de mogelijke toepassingen van een ethisch kompas, ontwikkeld voor leerplicht en RMC, in de JGZ. , als startpunt voor een eigen moreel kompas. Misschien wel een bescheiden begin van een eigen kompas voor JGZ!

Femke Orie: Een zoektocht naar de kernwaarden van de jeugdverpleegkundige

Welke waarden zijn onderscheidend voor jeugdverpleegkundigen? De Beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden (2015) geeft aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt. Belangrijke waarden die worden genoemd zijn: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden en respect voor de autonomie van de zorgvrager. Zijn dit ook nu anno 2023 de waarden die voor jou als jeugdverpleegkundige gelden of zouden ze moeten worden bijgesteld? We gaan hierover met elkaar in gesprek. Deze workshop wordt gegeven door Femke Orie, adviseur NCJ, Verloskundige (NP) en Obstetrie-  en jeugdverpleegkundige.

Femke de Bok en Jessie Hermans: Waardegedreven werken en maatschappelijk handelen: hoe doet de jeugdarts dat in de dagelijkse praktijk?

In deze workshop krijgen jeugdartsen inzicht in hoe ze toegerust zijn om maatschappelijk handelen in de praktijk brengen. Kunnen zij de waarden die ze belangrijk vinden in de praktijk brengen? Wat helpt daarbij en welke drempels zijn er te overwinnen? Dat doen we aan de hand van een vragenlijst die vragen over duurzame inzetbaarheid en werk gerelateerde waarden van jeugdartsen combineert met vragen over maatschappelijk handelen. Deze vragenlijst werd ontwikkeld ontwikkelden we in onze onderzoeksgroep in het kader van een promotieonderzoek. De vragenlijst kan worden afgenomen onder professionals voor meer wetenschappelijk inzicht in dit onderwerp en kan door jeugdartsen individueel dienen als reflectiemiddel, bijvoorbeeld tijdens intervisie-bijeenkomsten. De workshop wordt gegeven door Femke de Bok, MSc, aios arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg (NSPOH en GGD Groningen) + promovendus Gezondheidswetenschappen (UMCG) en Jessie Hermans, arts Maatschappij en Gezondheid, staflid Innovatie en onderzoek medisch onderwijs (UMC Groningen).

De vragenlijst die ingevuld wordt biedt deelnemers een reflectiemoment op hoe je als jeugdarts in je werk en in maatschappelijk handelen staat. We bediscussiëren de uitkomsten en ervaring met de vragenlijst interactief en nemen hierbij ook bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en van ons onderzoek mee. Ook bespreken we de mogelijkheden die de vragenlijst biedt, bijvoorbeeld om maatschappelijk handelen en duurzame, waardengedreven inzetbaarheid bespreekbaar te maken binnen een team of organisatie.

Aanmelden

Door te weten wie jij als professional bent en je bewust te zijn van het belang van waarden voor jezelf en de ander, kom je in verbinding met elkaar. Het geeft jou een kompas en helpt je om koers te houden in alles wat je moet en op je afkomt. Tijdens dit symposium gaan we samen aan de slag en kun je ervaren hoe waardengedreven werken in de dagelijkse praktijk handen en voeten krijgt. Aanmelden kan hier. Na jouw aanmelding krijg je een keuzeformulier voor de workshops toegezonden. Er zijn 2 workshopsrondes van ongeveer een uur.

 

Meer weten?

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Yvonne Vanneste

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.