Nieuws 28 juni 2023

Professionals gezocht voor clusterwerkgroepen JGZ Richtlijnen

Wil je meedenken hoe JGZ Richtlijnen je beter kunnen ondersteunen bij je dagelijkse werkzaamheden? Wil je mee adviseren welke richtlijnmodules herzien moeten worden? En lijkt het je interessant om samen met andere experts te discussiëren over de beste aanbevelingen voor jouw vakgebied? Meld je dan aan als lid voor een van de 5 clusterwerkgroepen! Momenteel zijn we met name op zoek naar werkgroepleden voor de clusters ‘Voeding & Groei’ en ‘Psychosociaal & Gedrag’ (start januari 2024).

Werkzaamheden clusterwerkgroep

Als lid van de clusterwerkgroep ga je aan de slag met het:

  • meelezen en adviseren bij het ontwikkelen/herzien van alle JGZ richtlijnmodules in het cluster;
  • adviseren welke JGZ richtlijnmodules binnen het cluster een update nodig hebben;
  • afstemmen met je achterban en beroepsvereniging.

De richtlijnontwikkelaar is ook betrokken bij de clusterwerkgroep, met name voor het uitvoeren van literatuuronderzoek, teksten schrijven van de richtlijnmodules en projectmatige ondersteuning. ZonMw heeft momenteel de subsidieoproep voor richtlijnontwikkelaars openstaan voor de clusters ‘Voeding & Groei’ en ‘Psychosociaal & Gedrag’.

Wie zoeken we voor de clusterwerkgroep?

Voor de clusterwerkgroep zoeken we JGZ-professionals, vertegenwoordigd namens de beroepsvereniging (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten). Naast JGZ-professionals wordt de werkgroep aangevuld met kennisexperts op het overkoepelende thema en er worden jeugdigen en ouders betrokken. Minimaal de helft van een clusterwerkgroep bestaat uit JGZ-professionals zodat de aanbevelingen goed aansluiten op de JGZ praktijksituatie.

Welke inzet wordt verwacht?

Een clusterwerkgroep komt gemiddeld 5-6 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn afwisselend fysiek en digitaal. Elke bijeenkomst neemt zo’n 2-3 uur in beslag met 2 uur voorbereidingstijd. Op jaarbasis betekent dit een inzet van ongeveer 30 uur. Je verbindt je minimaal 3 jaar (tot maximaal 6 jaar) aan de clusterwerkgroep.

Wat ontvang je voor je inzet?

Je krijgt vacatievergoeding voor deelname aan de werkgroep, dit is een vergoeding per deelgenomen bijeenkomst incl. voorbereidingstijd. Deze vergoeding gaat naar je organisatie wanneer je deelneemt vanuit je werkuren. Neem je deel vanuit eigen tijd dan ontvang je de vergoeding persoonlijk. Het is mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen voor jouw deelname aan de clusterwerkgroep, hoeveel en hoe is afhankelijk van de voorwaarden per kwaliteitsregister.

Naast de vergoeding krijg je een training richtlijnontwikkeling. Zo heb je de juiste handvatten om goed mee te denken in de werkgroep. Ook krijg je een training op het gebied van diversiteit zodat de richtlijnen straks nog beter aansluiten bij de vragen die gesteld worden door ouders en jeugdigen.

Meld je aan

Geclusterde richtlijnen

De komende jaren worden alle JGZ-richtlijnen omgezet in richtlijnmodules. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn de richtlijnen ingedeeld in 5 clusters. Voor nu zijn we vooral op zoek naar werkgroepleden voor de clusters ‘Voeding & Groei’ en ‘Psychosociaal & gedrag’. Interesse doorgeven voor de andere clusterwerkgroepen is natuurlijk ook mogelijk.

  • Opvoeden & Ondersteunen – is gestart mei 2023 (werkgroep is al compleet)
  • Voeding & Groei – start begin 2024
  • Psychosociaal & Gedrag – start begin 2024
  • Het Lichaam – start 2024/2025
  • Ontwikkeling & Zintuigen – start 2024/2025

Benieuwd naar welke richtlijnen in welk cluster zijn opgenomen? Bekijk hier de indeling

Flexibele schil

Als je een vrijblijvende rol wilt hebben of niet bent afgevaardigd voor deelname aan de clusterwerkgroep, dan is de flexibele schil een mogelijkheid. Je kunt jouw interesse en expertise kenbaar maken voor een of meerdere richtlijnthema’s en/of clusters. Jouw contactgegevens komen dan op een lijst te staan, die de clusterwerkgroepleden kunnen raadplegen. De werkgroepleden kunnen dan vrijblijvend contact met jou opnemen voor advies en afstemming.

Meld je aan

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.