Blog 16 augustus 2022

Preventie heeft maatschappelijk engagement nodig

Er is veel aan de hand in Nederland en daarbuiten. De uitdagingen en problemen zijn groter, complexer en hardnekkiger geworden. De oplossingen liggen er niet voor oprapen. De daarmee gepaard gaande onvoorspelbaarheid en onzekerheid zorgen ervoor dat steeds meer burgers in de knel komen; sociaal, financieel en/of mentaal. De huidige stelsels – van de sociale zekerheid, het onderwijs, tot de zorg en de publieke gezondheid – zijn kwetsbaar en een deel van het probleem, terwijl ze mensen in de knel zouden moeten beschermen en weerbaarder maken; het hoofd zouden moeten bieden aan de uitdagingen van deze tijd. De bureaucratische starheid en de geïnstitutionaliseerde belangen maken dat zulke stelsels onvoldoende wendbaar zijn om adequaat te reageren op de toekomstige behoeften en veranderingen. 

De tijd zelf zal de problemen niet oplossen. Onze maatschappij piept en kraakt. De fossiele brandstofmotor van de huidige welvaart is langzamerhand aan vervanging toe. De brede welvaart heeft nieuwe energie nodig. De verandering komt niet vanzelf. Durven innoveren in de tijd  van schaarste is even belangrijk als duurzaam opschalen van de oplossingen die werken. Individuele verantwoordelijkheid zal collectieve actie tot stand moeten brengen. Het komt nu echter aan ieders maatschappelijk engagement. Wat voor sociaal contract willen we met elkaar sluiten en wat kan jij doen?

Preventie

Nederland moet dus haar bakens verzetten. Wat betreft de jeugd is preventie, lees: de jeugdgezondheid, het domein dat de gewenste verandering in gang kan zetten. Het is zowel individueel als collectief gericht. Langetermijnverandering gaat bij de preventie altijd boven de kortetermijnsuccessen. Het resultaat mag er ook zijn: gezonde generaties en een vitaal Nederland. Preventie is daarmee onlosmakelijk verbonden met de brede welvaart. Het voegt waarde toe en is een bron van inspiratie voor eenieder die maatschappelijk geëngageerd is.

Het is daarnaast mensenwerk, de preventie. Nog meer dan vroeger heeft preventie van haar experts maatschappelijk engagement nodig. Uit de schaduw van anderen durven stappen en jezelf laten zien. Drempels nemen ongeacht hun hoogte. Agenderen van je toegevoegde waarde, het overheidshandelen de maat nemen, de samenleving een spiegel voorhouden, met oplossingen die werken komen en aan krachtige bondgenootschappen bouwen. Waarom zou je moeten durven veranderen?

Voorkomen is vooruitkomen

Je maakt een deel uit van de oplossing. Je vakmanschap is ongelooflijk impactvol en onvervangbaar. Je werkt op plekken waar het verschil gemaakt wordt. Deze veerkrachtcentrales kunnen we aan elkaar verbinden zodat dubbeltjes weer kwartjes kunnen worden. En daarmee krijgen we gezonde en kansrijke generaties in de maatschappij ongeacht de plaats waar hun wieg staat. Dit betekent dat we samen nieuwe energie kunnen voortbrengen voor de brede welvaart; iedereen in de maatschappij de kans bieden om een geluksvogel te zijn.

Changemakers brengen beweging en impact

Wij, NCJ-ers zijn changemakers, waarmee maatschappelijk engagement onlosmakelijk verbonden is. Preventie is ons vak. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen jaren hebben we met onze activiteiten de samenleving nog beter kennis laten maken met de jeugdgezondheid, de waarde van haar vakmanschap en de impact op de ontwikkeling en gezondheid van generaties.

De landelijke en lokale overheid weet het NCJ steeds makkelijker en vaker te vinden als ze wijze raad nodig heeft. Voor de preventie-experts zijn we een belangrijke bron van kennis. Op ons platform bouwen we krachtige bondgenootschappen. We verbinden daarbij altijd verschillende werelden vanuit een gemeenschappelijk doel. En maken voor de ander inzichtelijk dat met preventie mogelijk is om meer maatschappelijk impact duurzaam tot stand te brengen. En ook wij moeten een extra stap zetten.

Sociaal contract

Het is dus logisch en noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen. Ons eigen referentiekader verrijken. Ons maatschappelijk engagement tonen. Het kompas waar we op varen verbreden. Het perspectief van burgers, ofwel gezinnen, kinderen en jongeren naast die van de professionals en de onderzoekers, zijn daartoe de sleutel. Nog slimmer en impactvoller verbinden aan ons werk. Dat vraagt ook een Evidence Based Practice van ons. En daarom gaan wij de komende jaren o.a. onze eigen ‘Burgerraad’ vormgeven en een onderzoeksagenda ‘Burgerperspectief’ uitvoeren. Zo geven we burgerschap – naast wetenschap en vakmanschap – een plek in het dagelijkse preventiewerk; Binnen het NCJ, in de jeugdgezondheid en de wereld van preventie.

Met onze activiteiten – voortkomend uit de strategische thema’s betrokken gemeenschap, waardevol vakmanschap en kennisgedreven praktijk hopen we jou te inspireren om (weer) samen met ons de nieuwe energie te maken voor de brede welvaart in Nederland. Alleen samen lukt het ons de bakens te verzetten. Zorg redt levens, preventie generaties!

Over de auteur

Igor Ivakic

directeur

Over Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen, wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en alle partijen daaromheen.

Lees meer over Igor Ivakic E-mailen Bellen Ga naar LinkedIn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.