Nieuws 27 januari 2022

Prenataal huisbezoek door de JGZ bij gezinnen in een kwetsbare situatie

Met het aannemen van de wijziging in de wet Publieke Gezondheid met het onderdeel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ bij gezinnen in een kwetsbare situatie’ worden gemeenten vanaf 1-7-2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van het prenatale huisbezoek.

Het wetsvoorstel is erop gericht om na signalering van de verloskundig zorgverlener, al vroeg in de zwangerschap hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het een prenataal huisbezoek op basis van vrijwilligheid is.

Het is wenselijk dat de verloskundig zorgverlener of een andere geboortezorg medewerker, al bij de intake vroeg in de zwangerschap systematisch vraagt naar zowel de medische risicofactoren als de sociale risicofactoren. Zo kan een afweging worden gemaakt of er sprake is van een kwetsbare situatie en kan dit met de zwangere/het gezin besproken worden. Zodat zij een onderbouwde keus kunnen maken.

Voor de uitvoering van het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg is het belangrijk dat de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg afspraken maken met elkaar. De handreiking ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ biedt hiervoor handvatten. Er zitten ook specifieke bijlagen bij voor gemeenten, geboortezorgmedewerkers en de uitvoerders van het prenatale huisbezoek. Aan aanvullende scholing en implementatie wordt op dit moment gewerkt.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.