Nieuws 17 oktober 2022

Peiling 2: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Aan het begin van dit jaar heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een peiling gehouden onder professionals die werken met jeugdigen, ouders en/of opvoeders en onder ouders zelf om erachter te komen in welke mate Nederlandse gezinnen geldzorgen hebben en welke signalen professionals oppikken. De afgelopen maanden is de inflatie nog verder gestegen en is het aantal gezinnen dat hierdoor in de problemen kwam verder gegroeid. Wij willen nogmaals de professionals bevragen door het uitzetten van een tweede peiling om te zien hoe de situatie nu, een half jaar later, is. Zien we als professionals inderdaad meer mensen met financiële problemen? Hebben wij het zelf wellicht ook financieel zwaarder gekregen? Graag roepen wij je op om deze vragenlijst onder zoveel mogelijk professionals te delen!

Het NCJ hoopt op zoveel mogelijk reacties zodat zij aan de landelijke en lokale politiek kunnen laten zien wat jullie dagelijks in de praktijk tegenkomen. Een reëel verhaal in plaats van een idee hoe het zal zijn.

Vragenlijst voor professionals

Welke signalen pikken professionals die werken met kinderen, ouders en/of opvoeders op over geldzorgen? Deze vragenlijst voor professionals bevat 10 vragen over het signaleren van geldzorgen en de wensen en mogelijkheden om iets met deze signalen te doen. De vragenlijst kan tot en met maandag 7 november worden ingevuld. Daarna worden de resultaten gedeeld via www.ncj.nl.

Vul de vragenlijst in

Belangrijkste bevindingen uit de de eerste peiling

1 op de 3

(aanstaande) ouders maakt zich regelmatig tot bijna altijd zorgen over geld

View link

1 op de 5

(aanstaande) ouders geeft aan weinig tot matig informele steun te ervaren

View link

2 op de 5

(aanstaande) ouders is matig tot ernstig uit balans

View link

Peiling onder professionals

Wat zien en merken de professionals?

  • 2 op de 5 professionals schat in dat tussen de 10-25% van de jeugdigen/ouders/opvoeders moeite gaat krijgen om maandelijks rond te komen door de stijgende inflatie.
  • 1 op de 10 professionals geeft zelfs aan dat ze verwachten dat meer dan 50% van deze groep moeite gaat krijgen om maandelijks rond te komen.
  • 1 op de 10 professionals heeft zelf vaak of altijd zorgen over hun (toekomstige) financiële situatie vanwege de stijgende inflatie.

Hoe handelingsbekwaam voelen de professionals zich?

  • De helft van de professionals geeft aan de signalen van geldzorgen niet te herkennen of twijfelt hierover.
  • Slechts 1 op de 3 professionals kent de sociale kaart bij zorgen over geld en heeft goede contacten.
  • Ruim 10% van de professionals kent de sociale kaart bij zorgen over geld niet en weet niet goed naar wie te verwijzen of met wie samen te werken.
  • Ruim 70% geeft aan niet voldoende concrete handvatten te hebben om te ondersteunen als er geldzorgen zijn of twijfelt hierover.
  • Bijna 1 op de 5 professionals ervaart zelf vaak of altijd een taboe op het bespreken van geldzorgen. Ruim 50% van de professionals ervaart soms zelf een taboe op het bespreken van geldzorgen.

Rapport

Bekijk het rapport ‘Geen gezin de dupe van financiële problemen’ met alle resultaten of bekijk de factsheet ‘Een stille crisis in Nederlandse gezinnen: wie heeft nog bestaansrecht?’.

Deel mee!

We hopen dat zoveel mogelijk professionals de vragenlijst invullen. Help jij ook mee om deze onder de aandacht te brengen? Dat kan bijvoorbeeld door berichten van het NCJ te delen:

Of maak gebruik van onderstaande middelen om zelf een bericht te maken voor professionals:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.