Nieuws 14 juli 2023

Onderzoek naar Early Life Stress krijgt vervolg via HEALS Applied-project

Het NCJ heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht literatuuronderzoek gedaan naar (de gevolgen van) Early Life Stress. Dit leverde de waardevolle publicatie ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?’ op. Daaropvolgend heeft het NCJ  geagendeerd om hier verder onderzoek naar te doen. Naar aanleiding hiervan hebben TNO en UMCG samen met het NCJ en diverse partners een onderzoeksvraag ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda: Het Healthy Early Life Start (HEALS) Applied. Wij zijn verheugd dat de Nationale Wetenschapsagenda vertrouwen heeft in het sterke consortium van het project HEALS Applied, dat een subsidie van 2,6 miljoen euro toegekend heeft gekregen. 

Bekijk de publicatie ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?’

Zorg voor kinderen en ouders verbeteren

Het gehonoreerde project heeft als doel stress bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en ouders indien nodig te ondersteunen. HEALS Applied levert inzicht in welke evidence based interventies kunnen worden ingezet. Dit zal de zorg voor kinderen en hun ouders met chronische stress verbeteren, waardoor veel gezondheidsschade op de korte en langere termijn wordt voorkomen.

‘Zorg redt levens, preventie generaties. De jeugdgezondheidszorg is een krachtige bondgenoot bij het aanpakken van problemen als Early Life Stress. Met deskundigheid gebaseerd op solide wetenschappelijke fundamenten, betrekken haar bekwame professionals zich actief bij de leefwereld van ouders en kinderen. Met een gedreven landelijke en sectorbrede agenda kan de jeugdgezondheidszorg, in samenwerking met anderen in het jeugddomein, daadwerkelijk het verschil maken. Preventie is nu onmisbaar en relevanter dan ooit. Het vakmanschap van de jeugdgezondheidszorg daarmee dus ook.’ Igor Ivakic, directeur NCJ

Expertise op preventie

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een onderscheidende rol op preventie in Nederland. De JGZ-professionals kunnen dankzij hun deskundigheid op zowel het bio-medisch als psychosociaal domein het ontwikkelpad van ieder kind adequaat volgen. Daarmee wordt gemedicaliseerd waar nodig en geïnvesteerd in de versterking van onder andere weerbaarheid en gezondheid waar kan. De JGZ heeft dus een sterke positie in het veld, waarbij normaliseren en het geven van (anticiperende) voorlichting over en begeleiding bij opgroeien en opvoeden kerntaken zijn.

Over Early Life Stress

In deze video over Early Life Stress wordt uitgelegd hoe het kan dat kinderen last hebben van (chronische) stress, wat de gevolgen (kunnen) zijn voor kind en maatschappij en wat we eraan kunnen doen.

Over HEALS Applied

Healthy EArly Life Start (HEALS) Applied: optimizing opportunities to reduce early life stress and its adverse effects in routine preventive healthcare in the first 1000 days of life

Veel stress in de eerste 1000 dagen, vanaf  zwangerschap tot en met 2 jaar, kan levenslang schadelijk zijn. HEALS Applied heeft als doel stress bij jonge kinderen vroeg op te sporen en waar nodig ouders te ondersteunen. HEALS Applied combineert excellente kennis over stress met de uitstekende Nederlandse preventieve zorg tijdens zwangerschap en op consultatiebureaus, en ontwikkelt nieuwe methoden om schadelijke stress vroeg op te sporen. HEALS Applied draagt daarmee bij aan Gezond en veilig opgroeien van kinderen, en levert nieuwe kennis over stress; over sensoren en biomarkers; over beter ondersteunen van ouders; en over toepassen in preventieve zorg.

Penvoerder namens het consortium: prof. S.A. Reijneveld (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Consortium: Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud universitair medisch centrum, Amsterdam UMC – Locatie AMC, Universiteit Twente, TNO Leiden, Hogeschool Utrecht, TNO Soesterberg, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Netherlands Center Youth Health, Academic Collaborative Centre on Youth, Academic Collaborative Center Public Health North-Netherlands, CenteringZorg, Bambi Medical BC, Eaglescience Software BV, IMH Nederland BV, Catholic University Leuven, VWS, Action program, Royal Netherlands Association on Obstetrics, Nederlands Youth Institute (NJi), Association of Collaborating Health Funds (SGF), Pro Parents, Bernard van Leer Foundation, GGD Hollands Midden, GGD Fryslân, Verloskundig centrum Amsterdam-West, Verloskundige praktijk Vida; Amsterdam Z-Oost, Verloskundige praktijk Jalad; Nieuwe-Amsterdam (Drenthe), Verloskundigenpraktijk Breedstraat Utrecht, Verloskundige praktijk Mami in Wezep.

Bron: https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda/onderzoek-op-routes-door-consortia-orc/toekenningen/2022

Bekijk ook

Meer weten?

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Yvonne Vanneste

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.