Nieuws 28 januari 2021

Onderzoek Consortium Vroegpreventie Kindermishandeling

Aan de Universiteit van Amsterdam wordt hard gewerkt aan onderzoek dat zich richt op verbeterde toeleiding van gezinnen naar passende interventies en op het vergroten van de effectiviteit van deze interventies. Dat gebeurt vanuit het Consortium Vroegpreventie Kindermishandeling. Stevig Ouderschap en VoorZorg zijn opgenomen in deze onderzoeken, zowel wat betreft de inhoud van de huisbezoeken als wat betreft de effecten op lange termijn.

Effectiviteit

Uit onderzoek is gebleken dat de meest effectieve elementen van interventies gericht op het voorkomen van kindermishandeling in gezinnen vier thema’s betreffen: stressreductie, het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, het beter leren reguleren van boosheid en behandeling van traumagerelateerde klachten. Het Consortium Vroegpreventie Kindermishandeling ontwikkelde op basis van internationaal literatuuronderzoek vier kleine aanvullende modules, uit te voeren binnen de huisbezoeken van Stevig Ouderschap en VoorZorg. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze aanvullende onderdelen van de interventies. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit – zowel ouders als verpleegkundigen zijn positief over de werkwijze. In de loop van het najaar worden de resultaten van alle analyses verwacht.

Verder onderzoek

Het Consortium doet meer. Zo onderzoekt het met behulp van nieuwe statistische technieken de samenhang tussen verschillende risicofactoren, bijvoorbeeld in de selectie vragenlijst van Stevig Ouderschap. Dit levert kennis op waarmee de vragenlijst mogelijk efficiënter kan worden ingezet en waarmee tijdens de interventie nog meer maatwerk kan worden geleverd. Ook koppelt het consortium geanonimiseerde data uit de oorspronkelijke onderzoekscohorten van Stevig Ouderschap en VoorZorg aan databestanden die bij het CBS bekend zijn. Op die manier kunnen er uitspraken gedaan worden over de lange-termijn effectiviteit van deze interventies. Ook deze resultaten worden tegen het einde van 2021 verwacht. We zien er vol spanning naar uit.

Meer weten?

Merian Bouwmeester

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Merian Bouwmeester

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.